Monika Markisz

radca prawny
doradca podatkowy
Skontaktuj się!

Zmiana uchwały o podziale zysku

Monika Markisz08 kwietnia 2014Komentarze (0)

Kwestią nieuregulowaną w Kodeksie spółek handlowych pozostaje możliwość zmiany uchwały o podziale zysku (pokryciu straty). Część komentatorów uważa, że uchwała o podziale zysku może być podjęta wyłącznie na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników, a te odbywa się jedynie raz w roku. Ja skłaniam się raczej do poglądu, zgodnie z którym uchwałę o podziale zysku można zmienić w późniejszym czasie.

Chciałabym więc odnieść się do zagadnienia skutków podatkowych zmiany uchwały o podziale zysku na następującym przykładzie:

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zwyczajne zgromadzenie wspólników postanowiło przeznaczyć zysk netto spółki częściowo na kapitał rezerwowy, a częściowo – na wypłatę dywidendę. Po kilku miesiącach zaplanowano zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i zmianę podjętej uchwały w ten sposób, że cały zysk netto zostaje przekazany na kapitał rezerwowy. Tak się stało, a uchwała zmieniająca została powzięta jednogłośnie. Zobowiązanie spółki do wypłaty dywidendy zostało więc niejako umorzone i spółka zastanawiała się, czy w związku z tym po jej stronie nie powstanie przychód do opodatkowania w wysokości wartości umorzonych zobowiązań. Jednak spółka stanęła na stanowisku, że uchwała zmieniająca wywołała skutek wstecz, na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku. Skutki podatkowe po stronie spółki nie wystąpią, ponieważ uchwała zgromadzenia wspólników ma charakter jednostronny. Spółka nie miała ani możliwości, ani prawa do ingerencji w jej treść, czy też jej akceptacji. Podjęcie uchwały nie powoduje ani potrącenia ani odnowienia, ani zwolnienia z długu.

Stanowisko spółki potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 17 stycznia 2011 roku sygn. LPB4/423-278/10-2/DS.

 Porada w skrócie: Jeśli jesteś zwolennikiem poglądu, że uchwałę zwyczajnego zgromadzenia wspólników o podziale zysku można zmienić, pamiętaj, że nie każda zmiana jest neutralna dla spółki i wspólników. Warto dokładnie przemyśleć skutki podatkowe uchwały zmieniającej, aby oczekiwane korzyści nie zostały zniweczone przez konieczność poniesienia ciężaru ewentualnego podatku (podatków).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: