Monika Markisz

radca prawny
doradca podatkowy
Skontaktuj się!

Zgłoszenie nabycia spadku lub otrzymania darowizny po terminie

Monika Markisz11 maja 2017Komentarze (0)

W pierwszej dziesiątce najczęściej czytanych artykułów na moim blogu jest ten poświęcony możliwości złożenia zgłoszenia SD-Z2 po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia spadku lub otrzymania darowizny.

W mojej ocenie, popartej wieloma przykładami z codziennej praktyki zawodowej wynika, że jeśli przyczyną niezłożenia zgłoszenia SD-Z2 było zaniedbanie podatnika (rozumiane jako zaniechanie terminu), wówczas praktycznie niemożliwym jest skuteczne złożenie tego zgłoszenia po tej dacie. A więc jeśli po prostu zapomniałeś złożyć SD-Z2 (bez względu na przyczynę tego stanu rzeczy), wątpliwym wydaje się być przywrócenie terminu do jego złożenia. Często zdarza się tak, że nabywcy spadku czekają na otrzymanie postanowienia sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku i uważają, że termin 6 miesięcy na złożenie zgłoszenia SD-Z2 liczy się od daty otrzymania postanowienia. Błąd.

Jedynym bowiem wyjątkiem od zasady, że termin na zgłoszenie nabycia spadku jest liczony od dnia uprawomocnienia postanowienia w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, jest przypadek, gdy nabywca dowiedział się o fakcie nabycia później, niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o nabyciu.

Do ww. sytuacji nie należy jednak, jak już wspomniałam, wypadek, gdy uczestnikom postępowania spadkowego doręczono postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku na ich wniosek, ale już po upływie ustawowego terminu do zgłoszenia nabycia spadku w urzędzie skarbowym. O tego rodzaju sytuacji możesz przeczytać w uzasadnieniu wyroku NSA z dnia 1 września 2016 r., sygn. akt II FSK 2141/14.

Reasumując:

Zgłoszenie SD-Z2 musi nastąpić w terminie. Nie licz na to, że urząd przywróci termin do złożenia tego zgłoszenia. Nie zaniedbuj formalności związanych z możliwością skorzystania ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn. Obliczaj terminy na dokonanie czynności zgłoszenia SD-Z2 zgodnie z prawem, a nie ze swoim przekonaniem.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: