Monika Markisz

radca prawny
doradca podatkowy
Skontaktuj się!

Wynagrodzenie prokurenta – podatki i ZUS w 2017 roku

Monika Markisz11 stycznia 2017Komentarze (1)

Zacznę od konkretów – dla tych, którzy nie mają czasu na czytanie, a poszukują konkretnej odpowiedzi na temat zmian zasad opodatkowania i ozusowania wynagrodzenia powołanego prokurenta. Otóż w 2017 roku nie wprowadzono w tym zakresie żadnych zmian w stosunku do regulacji obowiązujących w latach poprzednich.

Prokura jest rodzajem jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Przepisy o prokurze są zawarte w Kodeksie cywilnym.

Prokurent może pełnić swoje obowiązki w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, ale również na podstawie powołania.

Prokurent może otrzymywać wynagrodzenie lub pełnić swoją funkcję nieodpłatnie. Jeśli prokurent ustanowiony na podstawie powołania otrzymuje wynagrodzenie, jest ono dla niego przychodem podatkowym.

W dniu 20 grudnia 2013 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej (sygn. IBPBII/1/415-890/13/MCZ) wskazał, że wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta, jeżeli jest wypłacane na podstawie uchwały zarządu spółki, należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł. Prokurent, po zakończeniu roku podatkowego we własnym zakresie dokona rozliczenia podatku od przychodu otrzymanego z tytułu powołania. Dane o wysokości tego przychodu będą wskazane w informacji PIT-8C, którą prokurent otrzyma od spółki.

Warto również pamiętać o tym, że powołanie prokurenta nie powoduje powstania obowiązku opłacania z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (wyjaśnił to m. in. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 5 marca 2008 r. sygn. Akt III AUa 651/07). Fakt otrzymywania wynagrodzenia przez prokurenta nie stanowi podstawy do poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Porada w skrócie: w przypadku podjęcia decyzji o ustanowieniu prokury i przyznaniu prokurentowi wynagrodzenia, warto rozważyć wybór najbardziej optymalnej formy obciążenia dochodów z tego tytułu należnościami publicznoprawnymi. Wydaje się, że jest to powołanie  do pełnienia funkcji prokurenta bez  zawierania dodatkowej umowy.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Łukasz 21 listopada, 2017 o 11:37

Pani Moniko czy zarząd drogą uchwały może przyznać prokurentowi wynagrodzenie za jeden miesiąc? Po tym miesiącu prokurent dalej będzie pełnić funkcję nieodpłatnie.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: