Wpłata na wspólny rachunek bankowy nie oznacza darowizny na rzecz współwłaścicieli

Monika Markisz        29 marca 2017        Komentarze (1)

Właścicielem rachunku bankowego może być jedna bądź kilka osób. W tym drugim przypadku, dokonanie wpłaty na wspólny rachunek bankowy przez jednego ze współwłaścicieli może budzić wątpliwości w zakresie skutków po stronie pozostałych współwłaścicieli. W szczególności istnieją wątpliwości, czy takie postępowanie nie oznacza automatycznie wzbogacenia tych pozostałych współwłaścicieli.

Jednak jeśli chodzi o podatki, wydaje się, że współwłaściciele nie muszą się niczym martwić. Jeśli wpłaty na rachunek bankowy nie służą potrzebom współwłaścicieli innych, niż wpłacający, nie można mówić o darowiźnie na ich rzecz.

W dniu 28 lutego 2017 roku, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał indywidualna interpretację przepisów prawa podatkowego (znak: 2461-IBPB-2-1.4515.505.2016.2.BB), w której wyjaśnił, że:

opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają wyłącznie czynności, które zostały enumeratywnie wymienione w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. czynności prawne, których skutkiem jest nieodpłatne nabycie rzeczy lub praw majątkowych przez osoby fizyczne. Nabycie środków pieniężnych tytułem darowizny jest jedną z tych czynności, które ustawodawca objął zakresem przedmiotowym ustawy. W rozpatrywanej sprawie, z opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego nie wynika, aby fakt bycia współwłaścicielem wspólnych rachunków bankowych i możliwość dysponowania środkami pieniężnymi matki, pochodzącymi z jej majątku wynikał z darowizny uczynionej na rzecz Wnioskodawczyni. W uzupełnieniu wniosku stwierdzono wprost, że uprawnienie do dysponowania środkami matki Wnioskodawczyni uzyskała na podstawie udzielonego jej przez matkę pełnomocnictwa. Nadto z wniosku wynika, że środki finansowe gromadzone przez matkę mają być rozdysponowywane wyłącznie na potrzeby matki. Zatem w świetle powołanych przepisów prawa brak jest podstaw do stwierdzenia, że w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn powstaną dla Wnioskodawczyni jakiekolwiek obowiązki podatkowe.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

KAROLINA Marzec 14, 2019 o 15:39

Zastanawiam się tylko czy w ten sposób nie dochodzi pośrednio do depozytu nieprawidłowego.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: