Monika Markisz

radca prawny
doradca podatkowy
Skontaktuj się!

Wniesienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej w 2018 roku

Monika Markisz16 listopada 20173 komentarze

Wniesienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) do spółki prawa handlowego nie jest od lat źródłem przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Czy ten stan rzeczy ulegnie zmianie w 2018 roku? O tym w dalszej tego wpisu.

Senat przyjął na początku listopada 2017 roku zmiany w ustawie o PIT i CIT, pozostaje podpis Prezydenta RP (o ty, czy Prezydent podpisał lu nie, dowiesz się tutaj) i jeśli ten scenariusz się spełni, zmiany zaczną obowiązywać!

Jaki stan prawny obowiązuje do końca 2017 roku?

Do końca 2017 roku, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT przychodem jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze  – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo albo jego zorganizowana część; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

Mówiąc wprost – wniesienie wkładu niepieniężnego innego, niż przedsiębiorstwo lub ZCP powoduje powstanie przychodu w podatku CIT.

Co się zmieni w 2018 roku?

Po zmianie w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, która nastąpi od 1 stycznia 2018 r., przychodem stanie się „wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze”.

By the way, nie milkną głosy, że zmiana art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT oznacza, że przychód w CIT powstanie również w przypadku wnoszenia do spółek kapitałowych wkładów pieniężnych (przez podatników podatku CIT, w ustawie o PIT nic się w tym względzie nie zmieniło). Pisał o tym m. in. Błażej Sarzalski – tutaj.

Przychód z tytułu wniesienia do spółki aportu w innej postaci, niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część będzie  od 1 stycznia 2018 roku zaliczany do przychodów z zysków kapitałowych (art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT).

Czy zasady opodatkowania, dotyczące wnoszenia do spółek prawa handlowego wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub ZCP ulegną w 2018 roku zmianie?

Nie.

W związku ze zmianą art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, do ustawy o CIT dodano art. 12 ust. 4 pkt 25, zgodnie z którym przychód nie powstanie, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do:

a) spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez podmiot komercjalizujący,

b) spółki albo spółdzielni jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Reasumując, w 2018 roku wniesienie do spółki prawa handlowego wkładu niepieniężnego nie będzie podlegało CIT, jeżeli przedmiotem tego wkładu będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Błażej Sarzalski 9 stycznia, 2018 o 15:48

No i właśnie, Moniko 🙂

Tutaj ciekawostka, gdyż nie będzie podlegało podatkowi wniesienie przedsiębiorstwa jako aportu tylko wtedy, gdy ma to sens ekonomiczny, a nie sens wyłącznie podatkowy, o co pytał się jeden z moich czytelników w komentarzu do tego wpisu tutaj: http://rejestracjaspolkizoo.pl/2011/10/28/opodatkowanie-aportu-w-spolce-z-o-o/#comment-35081

Odpowiedz

Patryk 11 stycznia, 2018 o 11:36

w pkt 7 skreśla się wyrazy „– w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część”,

Czyli zasady w odnieiseiniu do wniesienia przedsiębiorstwa/ZCP również ulegają zmianie.

Odpowiedz

Monika Markisz 17 stycznia, 2018 o 20:16

Panie Patryku, dziękuję za komentarz. Nie zgadzam się z Pana stanowiskiem, a na poparcie swojego wskazuję podstawę prawną – art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b) updop, który to przepis pozwolę sobie zacytować poniżej:
Do przychodów nie zalicza się wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki albo spółdzielni jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: