Świadczenie usług doradztwa podatkowego i gotowość do ich świadczenia a prawo do odliczenia podatku VAT

Monika Markisz        03 stycznia 2017        Komentarze (0)

***

Drogi Kolego, Radco prawny, Adwokacie!

Czy rozmawiając z Klientem o podjęciu ewentualnej (mniej lub bardziej) stałej współpracy starasz się przedstawiać korzyści, jakie płyną (przede wszystkim) dla Klienta z takiej współpracy? Zapewne tak, ponieważ sprzedaż usług, w tym prawniczych, wymaga marketingu, a im więcej argumentów po Twojej – Mecenasie – stronie, tym lepiej.

Jednym z bardziej przekonujących argumentów jest ten finansowy.

Proponuję wskazać Klientowi, że jedną z korzyści obsługi prawnej jest – po pierwsze – możliwość obniżenia postawy opodatkowania o koszt obsługi prawnej, a po drugie – możliwość odliczenia podatku naliczonego, wykazanego na fakturach VAT wystawianych przez prawnika.

Niekiedy  w umowie wskazuje się, że wynagrodzenie prawnika jest należne za sam fakt pozostawania w gotowości do świadczenia takich usług.

Jednak niekiedy świadczeniobiorcy mają wątpliwości, czy uprawnienie do odliczenia podatku VAT obejmuje obie ww. sytuacje, a więc zarówno rzeczywiste świadczenie usług prawniczych, jak też wyłącznie gotowość do ich świadczenia.

Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził w wyroku z dnia 3 września 2016 roku, C-463/14, że zobowiązanie do świadczenia usług doradztwa prawnego w zamian za ryczałt podlega podatkowi VAT. Świadczenie usług uważa się za dokonane z upływem okresów, których płatności te dotyczą.

Poniżej fragment wspomnianego orzeczenia Trybunału:

1)      Artykuł 24 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „świadczenia usług” obejmuje umowy dotyczące wykonania na rzecz przedsiębiorstwa usług doradztwa, w szczególności prawnego, gospodarczego i finansowego, w ramach abonamentu, w zakresie których usługodawca jest do dyspozycji zleceniodawcy w okresie trwania umowy.

2)      Jeżeli chodzi o umowy dotyczące usług doradztwa w ramach abonamentu, takie jak te w postępowaniu głównym, art. 62 ust. 2, art. 63 i art. 64 ust. 1 dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego i wymagalność podatku następują z upływem okresu, za który ustalono zapłatę, bez względu na to, czy i ile razy zleceniodawca skorzystał z usług usługodawcy.

Porada w skrócie:

Okoliczność, czy wynagrodzenie profesjonalnego prawnika należy się za faktycznie świadczenie usługi czy za gotowość do jej świadczenia,  nie ma wpływu na uprawnienie Klienta do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem takiej usługi.

*** Rysunek (nieznanego mi Autora) pochodzi ze strony http://latwa-szkola.pev.pl/cennik.html

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: