Spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie złożą oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego

Monika Markisz        11 lutego 2015        10 komentarzy

 

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i składania sprawozdań finansowych złożysz na zasadach opisanych w tym wpisie:

Jak zgłosić sprawozdanie finansowe i dokumenty finansowe do KRS po 15 marca 2018 roku – S24

Uwaga! Poniższy wpis był aktualny do 14 marca 2018 roku!

W 2015 roku zmianie uległy przepisy ustawy o rachunkowości i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany odniosą skutek m. in. w odniesieniu do spółek jawnych (wyłącznie takich, w których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne) i spółek partnerskich.

Przypominam, że interesującego bloga o spółce jawnej  prowadzi Mec. Małgorzata Koczan.

Kierownik jednostki spółki jawnej osób fizycznych (kierownikiem jednostki są wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki) oraz spółki partnerskiej (kierownikiem jednostki są wspólnicy prowadzący sprawy spółki lub zarząd), których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro i które nie stosują zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości złoży w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

Jak to zrobić w praktyce?

Należy – w zależności od okoliczności – wypełnić wniosek KRS-Z30, KRS-ZN i/lub złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie składam z ostrożności (jego treść znajdziesz niżej). Wniosek dotyczący wyłącznie wpisu wzmianki o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego nie podlega opłacie sądowej i opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postanowienia uwzględniającego taki wniosek nie doręcza się wnioskodawcy.

Jeżeli ktoś przy okazji zmienia wpis w KRS (np. zmiana umowy spółki, siedziby, adresu), właściwym będzie formularz KRS – Z1 (spółki jawne, partnerskie lub komandytowe) lub KRS – Z2 (spółki komandytowo-akcyjne), formularz KRS-ZN i – co ważne – KRS-ZM (zobacz, dlaczego: Od 1 grudnia 2014 roku w KRS ujawniamy jedynie 10 kodów PKD oraz Jak wypełnić formularz KRS-ZM po 1 grudnia 2014 roku? )

Sądy rejestrowe w takim wypadku oczekują jednak opłaty w wysokości 350 zł (zmiana danych w KRS).

Oświadczenie wspólników składam w obu ww. wariantach z ostrożności.

Jaka jest treść takiego oświadczenia?

Może tak?

Wspólnicy prowadzący sprawy Spółki pod firmą JKL Janusz Kulicki i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział  Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod nr  KRS 000012345, działając na podstawie art. 70a oraz art. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) oświadczają, że Spółka nie ma obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok.

O innych zmianach w odniesienie do spółek jawnych czytaj w artykule: Zmiany w prawie od 15 stycznia 2015 roku.

{ 10 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Urszula Czerwiec 29, 2015 o 10:36

polecam wszystkim księgowym

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 29, 2015 o 12:15

Pani Urszulo, dziękuję za polecanie, chociaż zastrzegam – jak zwykle zresztą – że nie mam monopolu na jedynie słuszną rację. Życzę przydatnej lektury!

Odpowiedz

Katarzyna Czerwiec 28, 2016 o 11:50

Dzień dobry,
jeśli spółka jawna rozpoczęła działalność w trakcie roku, to pierwszy dzień okresu jaki należy wpisać na formularzu KRS-ZN to dzień zawarcia umowy spółki 11.06.2015 r., czy data rejestracji w KRS 17.07.2015 r. lub data dokonania wpisu -20.07.2015 r. w wyszukiwarce Regonu datą rozpoczęcia działalności jest 17.07.2015 r.
Z góry bardzo dziękuje za pomoc

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 28, 2016 o 14:40

Pani Katarzyno, w mojej ocenie – 17.07.2015 r. ponieważ spółka jawna powstaje z chwilą rejestracji w KRS, a nie z chwilą podpisania umowy spółki.

Odpowiedz

Katarzyna Lipiec 12, 2016 o 22:18

Prowadze firme od 2011 i Nie złożyłam żadnego rocznego sprawozdania rocznego . czy powinnam złozyc stare sprawozdania ? i jak to zrobić ?

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 13, 2016 o 11:47

Pani Katarzyno. Zakładam, że spółka prowadzi księgi rachunkowe. Trzeba złożyć. Co do szczegółów, zapraszam do kontaktu.

Odpowiedz

anna Lipiec 20, 2016 o 13:46

Od kilku już lat Spółka Jawna osiąga obroty poniżej 1.200.000 euro ale wciąż prowadzi księgi handlowe .Czy jesteśmy zwolnieni z obowiązku sporządzania i składania rocznego sprawozdania finansowego ?
Będę wdzięczna za odpowiedz.

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 20, 2016 o 14:08

Pani Anno. Według mnie dopóki spółka jawna prowadzi księgi rachunkowe, musibdkladac sprawozdania do KRS. Może czas wrócić do PKPiR?

Odpowiedz

Tomek Maj 12, 2018 o 22:54

Witam.
Czy jeśli spółka jawna nie ma obowiązku składania sprawozdania i złoży sprawozdanie o braku obowiązku składania sprawozdań :D, to w następnym roku tez musi składać takie sprawozdanie? Krótko mówiąc czy raz wystarczy czy trzeba to robić co rok.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Monika Markisz Maj 14, 2018 o 08:33

Panie Tomku, według mnie takie oświadczenie składa się co roku.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: