Monika Markisz

radca prawny
doradca podatkowy
Skontaktuj się!

Rozpoczęcie konsultacji podatkowych w sprawie planowanego wdrożenia Programu Współdziałania – Ordynacja podatkowa

Monika Markisz17 stycznia 2019Komentarze (0)

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie planowanego wdrożenia Programu Współdziałania.

W projekcie ustawy Nowa Ordynacja podatkowa, przygotowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego, zawarto przepisy dotyczące nowej formy zapewnienia prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych polegającą na bliskiej współpracy z
podatnikiem pod nazwą Współdziałanie. Jest to nowa formuła, nieznana dotąd w prawie podatkowym.

Zapisy w zakresie Współdziałania zostały również zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa.

Konsultacje dotyczą wypracowania we współpracy z podatnikami oraz innymi interesariuszami zasad funkcjonowania Programu Współdziałania, w tym wypracowanie najważniejszych założeń modelu Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (dalej RWNP) oraz audytu podatkowego spełniającego oczekiwania wszystkich interesariuszy.

Ze względu na fakt, że przepisy dotyczące współdziałania obejmują obszar niebędący dotychczas obszarem uregulowanym w polskim systemie podatkowym, a sposób współdziałania w zakresie najważniejszych elementów Umowy (RWNP, proces audytu) ze względu na swoją obszerność nie będzie uregulowany również w kolejnych nowelizacjach Ordynacji podatkowej – konieczne jest wypracowanie, w drodze wzajemnych konsultacji z interesariuszami, wytycznych i objaśnień do zasad Współdziałania.

Biorąc pod uwagę wskazane okoliczności oraz fakt, że filarami Programu Współdziałania są wzajemna transparentność, dobrowolność, zrozumienie i uzasadnione zaufanie Minister Finansów zdecydował o potrzebie przeprowadzenia konsultacji na rzecz przyjęcia wytycznych w zakresie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego oraz wydania objaśnień dotyczących stosowania przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie Współdziałania i audytu podatkowego.

Celem Konsultacji jest pozyskanie dodatkowej wiedzy, stanowisk i opinii podmiotów zainteresowanych tymi przepisami oraz kształtem planowanych wytycznych i objaśnień.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: