Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W ramach serwisu www.podatki-dla-prawnika.pl drogą elektroniczną świadczone są następujące usługi:
  1. formularz kontaktowy
  2. formularz zapisu na newslettera
 2. Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego  Monika Markisz, NIP 9462183086.
 3. Usługobiorcą w rozumieniu regulaminu jest każdy użytkownik, który korzysta z usług określonych w ustępie 1.
 4. Z formularza kontaktowego może skorzystać każdy użytkownik serwisu www.podatki-dla-prawnika.pl, po podaniu pól niezbędnych w formularzu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym formularzu w celu kontaktu z użytkownikiem. Skorzystanie z formularza oznacza zaakceptowanie warunków świadczenia usługi określonych w niniejszym regulaminie. Usługa polega na odpisaniu wiadomości na podany przez użytkownika adres e-mail lub oddzwonieniu do niego. Podane dane będą przetwarzane tylko zgodnie z celem, w jakim zostały przekazane.
 5. Zapisać się na otrzymywanie newslettera może każdy użytkownik serwisu www.podatki-dla-prawnika.pl, po podaniu adresu e-mail i wyrażeniu zgody na wykorzystanie adresu w celu otrzymywania newslettera zawierającego w szczególności oferty usług Usługodawcy. Zapisanie się na newslettera oznacza zaakceptowanie warunków świadczenia usługi określonych w niniejszym regulaminie. Podane dane będą przetwarzane tylko zgodnie z celem, w jakim zostały przekazane.
 6. W celu skorzystania z usług niezbędny jest dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa z włączonymi plikami cookies oraz włączona obsługa Java Script. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby umożliwić użytkownikowi skorzystanie z usługi za pomocą wszelkich przeglądarek internetowych, na wszelkiego rodzaju urządzeniach, przy użyciu wszelkich systemów operacyjnych. Jednocześnie gwarantuje poprawne działanie usługi w przeglądarkach Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer i inne. Jednocześnie Usługodawca informuje, iż dla poprawnego działania Usługi konieczne jest minimum co najmniej jedno aktywne konto e-mail w przypadku usługi „formularza kontaktowego”.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dostarczane treści. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 8. Dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone i chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a przechowywanie i przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z polskim prawem.
 9. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie podania danych, wyrażeniu zgody i kliknięcia „wyślij” . W przypadku formularza kontaktowego Umowa zostaje rozwiązana w momencie zakończenia kontaktu. W przypadku usługi newslettera umowa zostaje rozwiązana w momencie wysłania wiadomości o chęci zakończenia subskrypcji z adresu e-mail, na który wysyłany jest newsletter na adres podany w ust. 11.
 10. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.
 11. Reklamacje należy składać na adres: kancelaria@monikamarkisz.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej dane użytkownika w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail oraz opis reklamacji. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacja została rozpatrzona niezwłocznie i przekaże odpowiedź na wskazany przez usługobiorcę adres e-mail.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
 13. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby usługa była świadczona na jak najwyższym poziomie, jednakże nie jest w stanie zagwarantować jej ciągłości
 14. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach serwisu.
 15. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach serwisu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.
 16. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest usługodawca. Dane użytkowników serwisu są wykorzystywane w celu świadczenia usług określonych w niniejszym regulaminie na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Użytkownikowi przysługuje prawo otrzymania informacji na temat przetwarzanych jego danych, ich aktualizacji, a także prawo sprzeciwu na dalsze przetwarzanie oraz prawo do przeniesienia danych. Użytkownikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług.
 17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2018 roku.