Monika Markisz

radca prawny
doradca podatkowy
Skontaktuj się!

Powołanie do pełnienia funkcji członka zarządu spółki lub fundacji – podatki i ZUS w 2020 roku

Monika Markisz07 stycznia 2020Komentarze (0)

Temat poboru zaliczki na  PIT oraz ewentualnych składek na ubezpieczenia społeczne/zdrowotne osób pełniących funkcję na podstawie powołania wraca co roku (a po raz pierwszy pisałam o tym w 2014 roku).

Sposób poboru zaliczki na PIT od wynagrodzeń członków zarządu spółek kapitałowych i fundacji pełniących swoją funkcję na podstawie powołania uległ zmianie po 1 października 2019 roku. Nie zmieni się jednak to, że przychody powołanego członka zarządu stanowią nadal przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Od 1 października 2019 roku, jak również w 2020 roku, od wynagrodzenia powołanego członka zarządu spółka (fundacja) pobiera zaliczkę na podatek w wysokości 17% dochodu. Przychód z tytułu wynagrodzenia uzyskanego przez członka zarządu pomniejsza się o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości podstawowych kosztów pracowniczych – 250 zł miesięcznie.

Jeśli wynagrodzenie członka zarządu nie przekracza 200 zł, to płatnik (spółka lub fundacja) pobiera zryczałtowany podatek według stawki 17% od przychodu, bez pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodów.

Spółka lub fundacja, jako płatnik, wpłaca zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty. Do końca lutego roku, następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód należy podatnikowi – członkowi zarządu oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według jego miejsca zamieszkania przekazać informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowych (PIT-11).

Pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Dla zainteresowanych tematyką składek ZUS, odsyłam m. in. do decyzji Oddziału ZUS w Gdańsku znak DI/100000/43/488/2018. Wynika z niej, że nie trzeba odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia członka zarządu spółki kapitałowej powołanego do pełnienia swojej funkcji na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników.

Powyższe zasady znajdą zastosowanie w odniesieniu nie tylko do członków zarządu spółek kapitałowych, lecz również fundacji. W przypadku członka zarządu fundacji, którego poza stosunkiem organizacyjnym powołania 
nie łączy z fundacją żadna inna umowa, nie podlega on ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnemu. Tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie w decyzji 362 z 1 kwietnia 2014 r. (WPI/200000/43/ 362/2014).

O tym, jakie skutki wywoła nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu pisałam tutaj.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: