Monika Markisz

radca prawny
doradca podatkowy
Skontaktuj się!

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach www.podatki-dla-prawnika.pl jest Monika Markisz, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Monika Markisz, NIP: 946-218-30-86.

Kontakt z administratorem możliwy jest w każdej chwili pod adresem: kancelaria@monikamarkisz.pl

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzam Twoje dane osobowe w celu zapewnienia niektórych funkcjonalności bloga takich, jak system komentarzy i przekazywanie informacji o nowych artykułach na moim blogu.

Umieszczając komentarze bądź subskrybując treści mojego bloga takie jak wpisy lub komentarze podajesz mi swoje dane osobowe. Pzetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie komentarzy konieczne jest celem zapewnienia zgodności z obowiązkami administratorów serwisów internetowych, takich jak np. usuwanie i zabezpieczanie treści niezgodnych z prawem na potrzeby organów ścigania czy też ochrony praw osób trzecich.

Kategorie danych, jakie przetwarzam:

W celu zapewnienia subskrypcji treści i funkcjonalności systemu komentarzy przetwarzam następujące dane osobowe: imię, nazwisko (o ile sam/a decydujesz się je dobrowolnie podać, ale nie oczekuję tego), pseudonim, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres strony internetowej oraz adres IP. Adres IP, e-mail oraz pseudonim stanowią dane osobowe wyłącznie w sytuacji, w których na ich możliwe jest określenie tożsamości konkretnej osoby, jak również na określenie jej tożsamości przy pewnym nakładzie kosztów, czasu lub działań.

Z tego względu, jeżeli nie życzysz sobie aby być zidentyfikowanym, zachęcam do posługiwania się pseudonimami oraz dynamicznymi adresami IP.

Podczas Twojej wizyty w serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące takiej wizyty (tzw. pliki cookies), adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz dane służące do przybliżonej lokalizacji geograficznej użytkownika. W określonych sytuacjach dane te mogą stanowić dane osobowe (w sytuacji gdy na podstawie tych danych można byłoby zidentyfikować użytkownika jako konkretną osobę fizyczną).

Inni odbiorcy danych osobowych:

Celem wsparcia mojego bloga korzystam z pomocy firmy Web.lex Rafał Chmielewski, która zapewnia hosting bloga oraz świadczy usługi IT celem zapewnienia stałego działania oraz funkcjonalności bloga. Adres Rafała to ul. Antoniego Chruściela “Montera”, nr 37/39, lok. 189, 04-454 Warszawa, www.web-lex.pl 

Nie zamierzam przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani osobom trzecim, nieodpłatnie i odpłatnie.

Zwracam uwagę, że umieszczając swoje dane w komentarzu czynisz je dostępnym dla wszystkich użytkowników sieci Internet, gdyż dane te mają charakter publiczny.

Okres przetwarzania danych osobowych:

Ustalenie konkretnego okresu przetwarzania Twoich danych nie jest możliwe. Zaprzestanę przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy zlikwiduję niniejszego bloga lub gdy zażądasz usunięcia tych danych, a jednocześnie przepisy prawa  nie będą obligowały mnie do odmowy takiemu żądaniu.

Uprawnienia użytkownika:

W przypadkach określonych prawem masz prawo do:

  • domagania się dostępu do swoich danych osobowych,
  • domagania się poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych,
  • wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych,
  • domagania się zawężenia zakresu, w jakim przetwarzam Twoje dane osobowe,
  • domagania się przeniesienia Twoich danych osobowych.

Zawsze możesz samodzielnie zrezygnować z subskrypcji treści bloga.

Masz także prawo do zgłoszenia skargi do organu regulacyjnego w zakresie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zastrzegam sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

W razie wątpliwości, co do obecnej Polityki Prywatności, proszę o wiadomość na adres: kancelaria@monikamarkisz.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.