Wczoraj skończyłam przygotowanie pierwszej Wewnętrzej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla właścicieli biura rachunkowego. Podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe są jednostkami obowiązanymi do przestrzegania przepisów nieobowiązującej jeszcze ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 roku, poz. 723 ze zm.), podobnie – adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami i inni…

Przepisy ww. ustawy zaczną obowiązywać w dniu 13 lipca 2018 roku. W tym okresie większość z nas będzie zapewne fizycznie (lub przynajmniej myślami) gdzieś w górach czy na plaży…  Nie jestem pewna, czy lektua procedur będzie wtedy najlepszym pomysłem…

Można się rozmarzyć… ech…

Wracając do meritum. Przygotowana przeze mnie Procedura liczy kilkanaście stron, a jej integralną częścią są Załączniki (m. in. oświadczenia pracowników i współpracowników, wyniki analizy ryzyka itp.).

Oto fragment Procedury porzygotowanej przeze mnie:

WEWNĘTRZNA PROCEDURA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

 Podstawa prawna i odpowiedzialność za stosowanie obowiązków

  1. Niniejsza wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Procedura) została przygotowana na podstawie art. 50 ustawy z 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm., dalej jako: ustawa).
  2. … – prowadząca/y działalność gospodarczą pod nazwą … (dalej: Biuro rachunkowe) jest podmiotem, prowadzącym działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W związku z tym Biuro rachunkowe posiada status jednostki obowiązanej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy.
  3. Organem odpowiedzialnym za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie jest Właściciel Biura rachunkowego – Pan/Pani ….
  4. Osobą odpowiedzialną  za wdrożanie obowiązków określonych w ustawie jest Właściciel Biura Rachunkowego – Pan/Pani ….
  5. Osobą odpowiedzialną w biurze rachunkowym za zapewnienie zgodności działalności Biura rachunkowego oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz Biura rachunkowego z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz za przekazywanie zawiadomień, o których mowa w ustawie, jest Właściciel – Pan/Pani ….

Zakres Procedury

Zakres Procedury obejmuje:

Ja swoje zrobiłam 🙂 Teraz czas na lekturę Procedury i wnoszenie do niej uwag przez Właściciela Biura rachunkowego, dla którego Procedura została sporządzona.

zdjęcie – https://pixabay.com/pl/beach-piasek-pomara%C5%84czowy-s%C5%82abe-1232772/

 

Publikacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Monika Markisz        16 kwietnia 2018        2 komentarze

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 723.

Publikacja ustawy nastąpiła w dniu 12 kwietnia 2018 roku.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem rozdziału 6 (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych), art. 194 i art. 195, które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Od dnia 13 lipca 2018 nowe przepisy wejdą w życie i wszystkie jednostki obowiązane będa musiały przestrzegać przepisów tej ustawy, w tym wdrożyć odpowiednie procedury (szkolenia, dokumentacja, analizy itp.)

 

W dniu 28 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 1 marca 2018 roku  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ustawa zostanie teraz opublikowana w Dzienniku Ustaw i rozpocznie się wielkie odliczanie.

Ustawa wchodzi bowiem w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem rozdziału 6, art. 194 i art. 195, które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Przypominam, że jednostki obowiązane będą musiały zaktualizować posiadane przez siebie dokumentacje oraz niekiedy wprowadzić dodatkowe lub zupełnie nowe regulacje.

Mam zamiar przygotować komplet dokumentacji dla biur rachunkowych.

Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany otrzymaniem takiego zestawu dokumentacji (zastrzegam z góry – za wynagrodzeniem!), zapraszam do kontaktu!

foto: https://pixabay.com/pl/euro-linii-ubra%C5%84-ubrania-peg-klips-1517318/

Wiedzy nigdy za wiele – składanie sprawozdań finansowych do KRS w praktyce

Monika Markisz        23 marca 2018        Komentarze (1)

Drogi Czytelniku,

Zachęcam do lektury wartościowych wpisów dotyczących zasad zgłaszania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego:

Sprawozdania finansowe. Komu nowe zasady podniosą ciśnienie? z bloga Radcy Prawnego dr Karoliny Rokickiej-Murszewskiej

Prezes – cudzoziemiec a składanie sprawozdań finansowych z bloga Radcy Prawnego Błażeja Sarzalskiego

Obowiązek zarządu spółki z o. o. dotyczący składania sprawozdań finansowych do KRS  – blog Radcy Prawnego Anny Kułakowskiej

 

Uwaga wszyscy zainteresowani składaniem sprawozdań finansowych lub oświadczeń o braku obowiązku sporządzenia i składania sprawozdań finansowych do KRS! Jest to już możliwe na nowych zasadach.

UWAGA! Nowe zasady składania sprawozdań i dokumentów finansowych dotyczą również innych lat, niż rok 2017!

UWAGA! profesjonalny pełnomocnik (np. radca prawny, adwokat) lub pracownik biura rachunkowego nie może wypełnić bezpłatnie obowiązku zgłoszenia dokumentów finansowych do KRS za kierownika jednostki (kierownikiem jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości są wszyscy członkowie zarządu lub wspólnicy prowadzący sprawy spółki).

W szczególności nie można w ten sposób „zastąpić” oświadczenia członka zarządu czy wspólnika, który nie posiada nr PESEL (i w związku z tym nie posiada także ePuap) lub  kwalifikowanego podpisu elektronicznego (dawnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem).

Ale od początku.

Wpisz w wyszukiwarce “S24” lub “EKRS” i dotrzesz w ten sposób do tej strony. 

Wybierasz Opcję: “Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”.

Logujesz się do systemu (lewy, górny róg)

Uwaga! System żąda autoryzacji i odsyła do strony głównej (Moje konto). Na stronie głównej nie ma takiej opcji. Ja zrobiłam to poprzez ikonę S-24 (ePuap), wylogowałam się i ponownie powróciłam, logując się ponownie, znowu poprzez ikonę “Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”

Po autoryzacji ukazuje się przed Tobą następujący obraz:

Wybieram opcję “Przygotowanie i składanie zgłoszeń” następnie “Dodaj zgłoszenie” “Rejestracja nowego zgłoszenia” podaję KRS (nie musisz liczyć ani umieszczać zer przed właściwym numerem, system wprowadza je za Ciebie). W tym momencie ukazuje się informacja na temat firmy spółki oraz lista osób, spośród których co najmniej jedna może podpisać zgłoszenie (próba podpisania zgłoszenia przez osobę inną niż na tej liście spowoduje, że pojawi się napis na czerwonym tle: BŁĄD. DANE PODPISU SĄ NIEZGODNE Z DANYMI OSOBY WSKAZANEJ JAKO OSOBA PODPISUJĄCA).

Wybierasz nazwisko członka zarządu lub wspólnika prowadzącego sprawy spółki, który będzie dokonywał zgłoszeń.

Następnie system logicznie i konsekwentnie prowadzi Cię za rękę wskazując, jakie dokumenty masz złożyć (z listy).

Uwaga! Każdy dokument pobierany jest osobno, a więc każdy powinien zostać zeskanowany do PDF oddzielnie. Przygotuj więc wcześniej folder, w którym umieścisz stosowne dokumenty! Istnieje ograniczenie techniczne pojemności każdego załącznika, a system wyświetla od razu info o rzeczywistym rozmiarze załącznika. Jeśli załącznik przekracza dozwoloną pojemność, pojawia się komunikat sugerujący zeskanowanie sprawozdania w mniejszej rozdzielczości (ale wciąż musi być niewątpliwie czytelny ten skan), a jeśli nie jest to możliwe – prośba o kontakt z administratorem (wskazany jest adres elektroniczny, na który należy zgłoszenie wysłać).

Każdorazowo osoba składająca musi także potwierdzić, że dokument jest/nie jest podpisany przez kierownika jednostki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (“Oryginał dokumentu został podpisany przez kierownika jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości” – klikasz Tak lub Nie). Nie znam przepisu, który odnosiłby się do sankcji na wypadek złożenia takiego oświadczenia niezgodnie z prawdą. Ale nie znam wszystkich przepisów, więc mogę się mylić 🙂

Z mojej strony – to tyle.  Ponieważ nie jestem członkiem zarządu, na tym etapie zakończyłam testowanie systemu. gdybym jednak chciała mimo wszystko pójść dalej, prawdopodobnie system ostrzegłby mnie komunikatem: BŁĄD. DANE PODPISU SĄ NIEZGODNE Z DANYMI OSOBY WSKAZANEJ JAKO OSOBA PODPISUJĄCA

Ale wiem i widziałam, że system jest bardzo logiczny i przejrzysty, wielokrotnie pojawiają się pouczenia.

w Kolejnym etapie podpisujesz zgłoszenie (ePuap) wraz z oświadczeniem, o zgodności podpisów na zgłaszanych dokumentach z ustawą o rachunkowości. System weryfikuje zgłoszenie i informuje Cię o ewentualnych błędach.

Na koniec nie pozostaje nic innego, jak otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia, zawierające wykaz zgłoszonych dokumentów. Zgłaszający otrzyma po kolei 3 maile na konto założone w systemie  teleinformatycznym: 1) potwierdzenie rejestracji zgłoszenia, 2) potwierdzenie ujawnienia wzmianki w Rejestrze, 3) potwierdzenie przesłania dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych.

Proste? Moim zdaniem- tak.

Ale jak wiesz, w razie pytań służę pomocą!

O tym, że nowe zasady zgłaszania sprawozdań mogą niektórym podnosić ciśnienie wskazała mec. Karolina Rokicka-Murszewska w bardzo merytorycznym wpisie, który powinieneś przeczytać!