Korzystający i kwalifikowany korzystający – raportowanie schematów podatkowych

Monika Markisz        07 stycznia 2019        Komentarze (0)

Kim jest “korzystający”?

Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, ilekroć w ustawie jest mowa o “korzystającym“, rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której udostępniane jest lub u której wdrażane jest uzgodnienie, lub która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia.

Kim jest “kwalifikowany korzystający”?

Kryterium kwalifikowanego korzystającego uważa się za spełnione, jeżeli przychody lub koszty korzystającego albo wartość aktywów tego podmiotu w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym równowartość 10 000 000 euro lub jeżeli udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 2 500 000 euro lub jeżeli korzystający jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z takim podmiotem. W przypadku podmiotów, które nie prowadzą ksiąg rachunkowych, przychody i koszty ustala się odpowiednio zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w odpowiednich latach podatkowych, a wartość aktywów – zgodnie z ich wartością rynkową w odpowiednich latach kalendarzowych.

W jakich sytuacjach nie powstaje obowiązek raportowania schematów podatkowych?

Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym nie powstaje, gdy schemat podatkowy, inny niż schemat podatkowy transgraniczny, dotyczy korzystającego, dla którego nie jest spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego.

W wypadku, gdy np. promotor (np. radca prawny, doradca podatkowy, adwokat) wdraża uzgodnienie mogące stanowić schemat podatkowy (i nie jest to schemat transgraniczny), ale czyni to na rzecz podmiotu, który nie spełnia ww. warunków do uznania go za kwalifikowanego korzystającego, obowiązek przekazania Szefowi KAS informacji o schemacie podatkowym w ogóle nie powstanie.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

Raportowanie schematów podatkowych – projekt objaśnień podatkowych

Monika Markisz        05 stycznia 2019        Komentarze (0)

Jeżeli jesteś zainteresowany tematyką raportowania schematów podatkowych, zachęcam Cię do lektury “Projektu objaśnień podatkowych”.

Uwaga, uprzedzam –  przed Tobą ponad 70 stron do przeczytania!

Projekt znajdziesz tutaj.

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

Ostatnio zapraszałam Cię do udziału w szkoleniu poświęconemu opodatkowaniu nieruchomości, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2018 roku w Warszawie. O szczegółach tego szkolenia możesz przeczytać tutaj oraz tutaj.

Dzisiaj zachęcam Cię do wzięcia udziału w innym szkoleniu, które jest obowiązkowe dla wielu podmiotów mających status jednostek obowiązanych. Chodzi mianowicie o szkolenie poświęcone przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązek przeszkolenia wynika z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.  Jednostkami obowiązanymi, które są zobligowane do stosowania przepisów ww. ustawy  są m. in. podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W przypadku osób, które mają za sobą szkolenia przeprowadzane na podstawie przepisów obowiązkujących przed wejściem w życie obecnej ustawy, konieczna jest aktualizacja ich wiedzy.

Szkolenie odbędzie się w dniu 27 września 2018 roku w Lublinie. Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Ksiegowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie. Na stronie internetowej Stowarzyszenia możesz dowiedzieć się, w jaki sposób należy zgłosić udział w tym szkoleniu.

Zapraszam!

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/euro-linii-ubra%C5%84-ubrania-peg-klips-1517318/

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

Opodatkowanie nieruchomości – szkolenie 8 grudnia 2018 roku

Monika Markisz        28 sierpnia 2018        Komentarze (0)

Zapraszam Cię serdecznie na spotkanie – szkolenie poświęcone podatkom w branży nieruchomości.

Szkolenie odbędzie się w dniu 8 grudnia 2018 roku, w Warszawie.

Szczegóły tego wyjątkowego wydarzenia znajdziesz tutaj.

Czuję się wyróżniona z uwagi na zaproszenie otrzymane od Grzegorza Grabowskiego i Marka Golca – wunderteamu  z Wynajmistrz – aby współuczestniczyć w szkoleniu w części poświęconej rozliczaniu usług krótkoterminowego zakwaterowania.

Tematy poruszane na szkoleniu w dniu 8 grudnia 2018 roku to:

 1. Rozliczanie najmu
 2. Rozliczanie podnajmu
 3. Rozliczanie usług krótkoterminowego zakwaterowania
 4. Rozliczanie handlu mieszkaniami
 5. Networking – to, co wszyscy bardzo lubimy. Czas na mniej oficjalne pytania i nawiązywanie relacji 🙂

Szkolenia prowadzone przez Marka i Grzegorza to prawdziwy majsetrsztyk. Panowie są mistrzami w swoim fachu. Ich wieloletnie doświadczenie i niesamowita łatwość w przekazywaniu wiedzy są gwarantem satysfakcji z udziału w szkoleniach przez nich prowadzonych. Ja osobiście jestem pod wrażeniem nie tylko wiedzy Grzegorza i Marka, lecz również ich niesamowitego poczucia humoru i życzliwości.

Prowadzącym, o którym warto wspomnieć, jest również Piotr Liss – doradca podatkowy. Piotr będzie prowadził część spotkania poświęconą rozliczeniu najmu.

Mam nadzieję, że na szkoleniu w dniu 8 grudnia 2018 roku nie będę za bardzo przeszkadzać współprowadzącym i że dorównam im poziomem wiedzy (w końcu mam jeszcze kilka miesięcy, aby się przygotować 🙂

Dlaczego warto uczestniczyć w tym szkoleniu?

Specjalnie dla inwestorów

Kluczowe informacje o podatkach w nieruchomościach

 Całościowe podejście

Jak podchodzić do podatków, gdy robisz różne biznesy w nieruchomościach?

 Rozliczanie najmu (PIT)

Jak prawidłowo rozliczać Twoje mieszkania i nie płacić podatku?

 Najem i VAT

Kiedy najem będzie zwolniony z VAT?

 Rozliczanie podnajmu

Którą formę opodatkowania wybrać, jak optymalnie rozliczać wydatki?

 Podnajem i VAT

Co z VAT-em właściciela i co warto zapisać w umowie z nim?

 Rozliczanie wynajmu krótkoterminowego

Którą formę opodatkowania wybrać, jak rozliczać rezerwacje, co z kasą fiskalną?

 Wynajem krótkoterminowy i VAT

Czy można i warto unikać VAT-u w przypadku wynajmu na doby? Co z importem usług?

 Rozliczanie flipów

Którą formę opodatkowania wybrać, jak współpracować z księgowym, co z kasą fiskalną?

 Flipy i VAT

Jak nie wpaść w VAT przy sprzedaży mieszkania i dlaczego i tak zostaniesz VAT-owcem? 😉

 Tylko praktyczne wiedza

Każdy z prelegentów, oprócz praktycznej wiedzy z podatków, sam jest też inwestorem w nieruchomości

  Networking

Wymienisz doświadczenia z ponad setką osób z branży nieruchomości

Dla kogo to szkolenie jest dedykowane?

 • Dla przedsiębiorców z branży nieruchomości
 • Dla osób zajmujących się jedną lub więcej z poniższych działalności: najem, podnajem, zakwaterowanie, flipy
 • Dla osób planujących zacząć działalność w nieruchomościach lub rozszerzyć swoją obecną działalność w tej branży
 • Dla agentów nieruchomości pracujących z inwestorami
 • Dla firm oferujących usługi branży nieruchomościowej, np. firm zarządzających, doradców kredytowych
 • Dla wszystkich miłośników nieruchomości 🙂
 • De dafcto – praktycznie dla wszystkich

Zapraszam!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

Przypominam, że zostało już dosłownie kilka dni* na złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego do KRS.

Takie oświadczenie składają wspólnicy spółek jawnych i partnerskich, dla których prowadzona jest dokumentacja księgowa w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Jak złożyć takie oświadczenie? Generalnie rzecz biorąc, wygląda to tak:

 1. Załóż konto na S24  lub – jeśli masz konto – zaloguj się (przejdź na dół tej strony, aby założyć konto lub zalogować się w tym systemie).
 2. Powróć do strony głównej S24 i wybierz opcję “Bezpłatne zgłaszanie sprawozdań finansowych”.
 3. Wybierz opcję “Przygotowanie i składanie zgłoszeń”.
 4. Wprowadź nr KRS swojej spółki.
 5. Wprowadź nazwę swojego zgłoszenia.
 6. Wybierz okres (za który składasz oświadczenie).
 7. Wybierz opcję “Informacja o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego”.
 8. Zatwierdź, podpisz i wyślij.

Nie musisz przy tym dołączać żadnego pisma, wniosku ani wnosić opłaty.

I tyle. Powodzenia!

*W tym roku 30 czerwca przypada w sobotę. Zgodnie z art. 115 Kodeksu cywilnego, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl