Kto pyta (o podatki), nie błądzi czyli ponownie o tym, kto może złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

Monika Markisz        21 lipca 2014        Komentarze (0)

Każdy, kto ma do czynienia z podatkami wie, że jednolita interpretacja przepisów tej dziedziny prawa właściwie nie istnieje. Albo inaczej – w wielu sprawach organy podatkowe i sądy administracyjne w podobnych sprawach zajmują często kompletnie różne (a nawet niekiedy zupełnie sprzeczne ze sobą) stanowiska. Przykładowo, na moim blogu znajdziesz dwa różne artykuły dotyczące możliwości uznania (bądź nie uznania) wydatków ponoszonych w trakcie alikacji przez aplikantów (np. adwokackich, radcowskich) za koszty uzyskania przychodów.

Kilka miesięcy temu wyjaśniłam również, dlaczego nie każdy może złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Konkluzja mojego wpisu była jednoznaczna, – kto nie ma interesu prawnego i składa wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, musi liczyć się z tym, że jego wniosek nie zostanie rozpatrzony. Podałam w tym artykule różne przykłady, w tym z własnego doświadczenia.

Ale po raz kolejny muszę (z radością!) zrewidować swoje stanowisko, ponieważ Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostatnio wyrok w sprawie sygn. akt I FSK 1204/13  i uznał, że organy podatkowe nie mogą odmawiać wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku VAT, gdy prosi o nią nabywca, a nie wystawca faktury. Okoliczność wykazania kwoty podatku na fakturze ma znaczenie dla nabywcy, ponieważ to on może o tę kwotę pomniejszyć swój podatek należny. Prawidłowe wywiązania się z obowiązków prawno podatkowych przez nabywcę jest integralną częścią całej transakcji, będącej przedmiotem interpretacji.

Z moich doświadczeń wynika, że w sprawach podatku VAT dotychczas wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawane były na wniosek podatnika podatku VAT z tytułu danej transakcji. Nieważną była okoliczność, że tak naprawdę ciężar tego podatku i obowiązki prawnopodatkowe spoczywały na nabywcy. Jeśli nabywca nie miał statusu podatnika podatku VAT, sens podejmowania konkretnej transakcji bez możliwości uzyskania w tym względzie na jego wniosek interpretacji przepisów prawa podatkowego stawał pod znakiem zapytania.

Przywołany wyrok NSA oznacza, że wnioski w sprawach indywidualnych interpretacji mają prawo składać obie strony transakcji opodatkowanych podatkiem VAT, szczególnie w sytuacji, gdy odpowiedź na pytanie ma wpływ na sytuację prawnopodatkową pytającego.

Porada w skrócie: Pozytywny dla podatników (obu stron transakcji opodatkowanych podatkiem VAT) wyrok NSA oznacza, że wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawach podatku VAT mogą składać nie tylko ci, którzy mają w tym interes prawny, lecz również ci, na których spoczywa faktyczny ciężar tej daniny i określone obowiązki prawnopodatkowe.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: