Monika Markisz

radca prawny
doradca podatkowy
Skontaktuj się!

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe?

Monika Markisz12 sierpnia 20159 komentarzy

Odpowiedź na pytanie o to, kto podpisuje sprawozdanie finansowe, wydaje się być oczywista. Przynajmniej tak by się wydawało, czytając ustawę o rachunkowości. Rzadko cytuję przepisy, ale tym razem uczynię wyjątek.

art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości stanowi, że”

Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu.

Ilekroć w ustawie o rachunkowości jest mowa o kierowniku jednostki, rozumie się przez to:

członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się – wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; przepis ten stosuje się odpowiednio do osób wykonujących wolne zawody. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym.

Ważne! Jeśli zarząd spółki z o. o.  liczy sobie 5 osób, sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie zarządu, bez względu na nazwę funkcji, jaka pełnią w tym organie i faktyczny wpływ (bądź raczej jego brak…) na sporządzenie tego sprawozdania.

W praktyce zdarza się, że członek zarządu odmawia podpisania sprawozdania finansowego. Dzieje się tak w sytuacji, gdy chodzi o podpisanie sprawozdania finansowego przez osobę, która nie pełniła tej funkcji w okresie, za który sporządzono sprawozdanie. Typową sytuacją jest powołanie do pełnienia funkcji członka zarządu po zakończeniu roku obrotowego. Ustawa o rachunkowości zezwala na odmowę podpisania sprawozdania finansowego, jednak w takim wypadku wymagane jest pisemne uzasadnienie dołączone do sprawozdania finansowego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

{ 9 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Olaf 13 sierpnia, 2015 o 19:47

A co w sytuacji gdy dojdzie do zmiany zarządu? Na przykład do końca 2014 roku Prezesem był Jan Kowalski, a od 1 stycznia 2015 Jan Nowak. Czyli w momencie sporządzania sprawozdania w pierwszej połowie 2015 roku w zarządzie jest tylko Jan Nowak. Który z nich ma wówczas podpisać sprawozdanie? Czy może obaj?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Monika Markisz 17 sierpnia, 2015 o 11:56

Panie Olafie dziękuję za Pana komentarz. Sprawozdanie finansowe podpisuje ten, to jest członkiem zarządu na dzień sporządzenia sprawozdania. Siłą rzeczy sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2014 roku będzie (realnie) gotowe w II połowie stycznia 2015 roku (albo i później…), a więc powinno zostać podpisane przez Jana Nowaka.

Odpowiedz

Łukasz 22 czerwca, 2016 o 10:43

Witam,
a co w przypadku gdy spółka mikro, zarząd jedno osobowy a w dodatku sama prowadzi księgowość? Prezes zarządu jest jednocześnie osobą, która sporządziła sprawozdanie finansowe. Jak to podpisać? Będę wdzięczny za informacje.

Odpowiedz

Tomasz 29 czerwca, 2016 o 15:22

witam,
a co w przypadku, gdy zarząd jest jednoosobowy, a Prezes zarządu przebywa na zwolnieniu lekarskim? Kto podpisuje w takim przypadku sprawozdanie finansowe i formularze o wpis w KRS? Będę wdzięczny za informacje.

Odpowiedz

Monika Markisz 29 czerwca, 2016 o 15:31

Panie Tomaszu, kwestia, o którą Pan pyta nie jest jednoznaczna, ponieważ odpowiedź na nią może wywołać określone skutki. Inaczej jest bowiem, gdy członek zarządu jest powołany do pełnienia funkcji, a inaczej – gdy jest pracownikiem spółki. Zapraszam do kontaktu, ale aby udzielić odpowiedzi muszę znać więcej szczegółów. Pozdrawiam,

Odpowiedz

justyna 4 stycznia, 2017 o 14:31

Witam,
a co w sytuacji gdy, mamy 2 firmy : firma X i firma Y, firma X ( sp zoo sp k) zleca firmie Y (sp zoo) prowadzenie ksiąg rachunkowych, firma Y wystawia fv za usługę księgową, kto ma podpisać bilans i wynik finansowy po stronie “osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych” w firmie Y -> prezes firmy X czy główną księgową firmy X? czy księgowa firmy X może w takiej sytuacji używać wogóle pieczątki “główna księgowa firmy X?

Odpowiedz

Włodzimierz 3 lutego, 2017 o 14:27

Witam
Jestem członkiem Zarządu Stowarzyszenia. Odmówiłem podpisania sprawozdania finansowego,
które moim zdaniem zawierało braki, nieścisłości , rachunki/faktury z roku 2015 przeniesione
zostały na rok 2016.
Sprawozdanie trafiło do Urzędu Skarbowego i został przyjęte, bez mojego podpisu czy oświadczenia.
Do dokumentów z Walnego Zebrania odmawia mi się dostępu.
Jak powinienem postąpić?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Monika Markisz 6 lutego, 2017 o 08:46

Panie Włodzimierzu. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, odmowę podpisania SF trzeba uzasadnić na piśmie Na Pana miejscu rozważyłabym wysłanie takiego oświadczenia pozostałym członkom Zarządu Stowarzyszenia. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o dalsze szczegóły, zapraszam do kontaktu.

Odpowiedz

Ewelina 15 marca, 2019 o 20:45

Witam,
A jak wygląda to w przypadku , gdy Stowarzyszenie podjęło decyzje o likwidacji dnia 1 marca 2019 r. a nie zdążyło zatwierdzić sprawozdania finansowego za rok poprzedni 2018 r. i robi to po 1 marca, Kto w tym przypadku podpisuje się pod sprawozdaniem likwidatorzy czy Zarząd.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: