KONTAKT

 

Jeśli po­trze­bu­jesz in­dy­wi­du­al­nej po­mocy praw­nej,
na­pisz do mnie (kancelaria@monikamarkisz.pl) 

Przedstaw mi swój pro­blem, a ja odpowiem Ci, jak mogę pomóc w Twojej sprawie oraz przedstawię Ci  ofertę wynagrodzenia za moją pracę.

Po zakończeniu współpracy otrzymasz ode mnie paragon fiskalny/ fak­turę VAT.

*****

Formy współpracy są następujące:

  • kon­sul­ta­cje e-mail
  • spotkanie 

Przypominam, że możesz skontaktować się ze mną w następujący sposób:

  • e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl