Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2015 rok do KRS – część pierwsza

Monika Markisz        22 lutego 2016        99 komentarzy

Jeżeli jesteś zainteresowany informacjami na temat składania do KRS sprawozdania finansowego za rok 2016, zapraszam do lektury mojego wpisu na ten temat.

Zarząd spółki kapitałowej i wspólnicy prowadzący sprawy w spółkach osobowych (prowadzących ewidencję przy zastosowaniu ksiąg rachunkowych) mają obowiązek złożenia określonych dokumentów finansowo-księgowych do KRS.

Te dokumenty to:

  • Roczne sprawozdanie finansowe (to jest: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz, w zależności od tego, czy jednostka ma obowiązek sporządzania, także zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych)
  • Sprawozdanie z działalności (dotyczy to m. in. spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych)
  • Ewentualnie opinia biegłego rewidenta, o ile sprawozdanie finansowe podlegało obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta
  • Odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty

Oryginały lub uwierzytelnione kopie

Dokumenty muszą zostać złożone do sądu w oryginałach lub odpisach poświadczonych urzędowo (przez notariusza).

Terminy

Termin na złożenie dokumentów do KRS to nie później niż 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż po upływie sześciu miesięcy od dnia bilansowego.

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w tym  terminie, to należy je do sądu złożyć dwukrotnie:

  • jeszcze niezatwierdzone – w ciągu 15 dni po upływie terminu do zatwierdzenia, a także
  • 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z wymienionymi wyżej dokumentami.

Formularze do KRS

Formularz, który należy wykorzystać przy okazji złożenia sprawozdania finansowego i innych dokumentów do KRS to KRS-Z30 (Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne dokumenty).

Plus oczywiście załączniki, wymienione przeze mnie wyżej.

Opłaty

Opłaty wyniosą łącznie 140 zł, w tym tytułem opłaty sądowej – 40 zł oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł.

Dowód uiszczenia opłat należy dołączyć do wniosku.

ALE UWAGA!

Jeżeli przy okazji składania sprawozdania finansowego w KRS spółka chce dokonać zmiany danych wpisanych do KRS (np. zmiana umowy spółki, siedziby czy adresu), właściwym będzie formularz KRS-Z3 oraz załączniki: KRS – ZN, KRS-ZM (poczytaj więcej dlaczego akurat KRS –ZM w moim wpisie Jak wypełnić formularz KRS-ZM po 1 grudnia 2014 roku?) oraz ewentualnie inne formularze i załączniki stosowane w związku z okolicznością ujawnienia zmian w KRS.

Opłata w takim wypadku wyniesie łącznie 350 zł (250 zł za dokonanie zmiany wpisu i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

KRS-ZM

Czy przepisy, które obowiązują od 1 grudnia 2014 roku (poczytaj o nich w mim wpisie: Od 1 grudnia 2014 roku w KRS ujawniamy jedynie 10 kodów PKD) dotyczą również składania dokumentów finansowo-księgowych do KRS?

Albo inaczej, czy sąd rejestrowy wezwie wnioskodawcę, który składa do sądu sprawozdanie finansowe, do ujawnienia przedmiotu działalności w KRS na nowych zasadach?

W mojej ocenie – NIE WEZWIE, a przynajmniej – nie powinien. Złożenie do sądu sprawozdania finansowego nie jest zmianą danych, a KRS-ZM (zgodnie z przepisami przejściowym) należy złożyć właśnie z pierwszym wnioskiem o zmianę danych w KRS. Jest to oczywiście moja indywidualna opinia w tej sprawie. Są inne zdania, a ich autorzy sugerują dołączanie formularza KRS-ZM do wniosku KRS-Z30.

Spółki osobowe

Obowiązki rejestrowe spółki osobowej, która nie ma obowiązku sporządzania i składania w KRS sprawozdania finansowego,  powinny być wykonane przez wspólników prowadzących jej sprawy.  Jakie to obowiązki? Zachęcam do lektury mojego wpisu pt. Spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie złożą oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Wiem z praktyki, że nowe zasady składania sprawozdań finansowych w KRS budzą wątpliwości. Część z nich starałam się wyjaśnić w moim wpisie:  Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2015 rok do KRS – część druga. 

Drogi Czytelniku! Od lat wypełniam formularze do KRS.

Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie,

zachęcam do KONTAKTU!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

{ 99 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Katarzyna Kwiecień 4, 2016 o 10:55

czy opłatę (Opłaty wyniosą łącznie 140 zł, w tym tytułem opłaty sądowej – 40 zł oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł.) należy dokonać na jeden rachunek łącznie??

Odpowiedz

Monika Markisz Kwiecień 4, 2016 o 19:29

Pani Katarzyno – zasadniczo na ten sam nr rachunku bankowego. Jednak z ostrożności proponuję się upewnić, czy w sądzie właściwym dla załatwienia danej sprawy nie ma odmiennych zasad.

Odpowiedz

Robert Maj 9, 2016 o 13:22

Pani Moniko, rozumiem jednak, że załącznik w postaci formularza KRS-ZN załączamy zawsze?

Odpowiedz

Monika Markisz Maj 13, 2016 o 17:57

Panie Robercie, Jeśli poza złożeniem sprawozdania finansowego chce Pan ujawnić w KRS inne zmiany, składa Pan wówczas (m. in.) formularz KRS-ZN. Jeśli natomiast składa Pan do akt wyłącznie sprawozdanie finansowe, właściwym jest formularz KRS-Z30.

Odpowiedz

Łukasz Maj 31, 2016 o 19:01

A co Pani myśli o art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4) . Chodzi o oświadczenie?

Odpowiedz

Joannna Czerwiec 1, 2016 o 11:46

Witam
Mam pytanie. Bilans jest sporządzony na dzień 31.12.2015 r. (data sporządzenia 03.03.2016) czyli zatwierdzenie musi być najpóźniej 30 czerwca, a przekazanie do KRS do 15 lipca? Pozdrawiam Joanna

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 1, 2016 o 13:42

Pani Joanno, tak

Odpowiedz

Joannna Czerwiec 1, 2016 o 15:06

Dziękuję za szybką odpowiedź i pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

Eleonora Czerwiec 2, 2016 o 15:03

Witam
Pani Moniko, a jakie jeszcze wnioski muszę wypełnić oprócz KRS-Z30, w przypadku złożenia do KRS dwóch sprawozdań finansowych za 2014 i 2015 rok?

Odpowiedz

Justyna Czerwiec 6, 2016 o 18:37

Czy termin złożenia dotyczy 15 dni zwykłych czy roboczych?

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 7, 2016 o 08:52

Pani Justyno – “zwykłych”. Pozdrawiam

Odpowiedz

Justyna Czerwiec 7, 2016 o 09:46

Pani Moniko, dziękuję za szybką odpowiedź. A czy sprawozdanie złożone po 15 dniach zostanie przyjęte jeśli jest wciąż przed końcem czerwca?

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 7, 2016 o 10:02

Pani Justyno, w mojej ocenie – zostanie przyjęte.

Odpowiedz

Justyna Czerwiec 7, 2016 o 10:25

Dziękuję serdecznie za odpowiedzi. Pozdrawiam:)

Eddard Czerwiec 6, 2016 o 21:02

Proszę mi wskazać przepis, który stanowi o konieczności złożenia protokołu Zgromadzenia Wspólników?

Odpowiedz

Marta Czerwiec 8, 2016 o 14:26

Czy to “oświadczenie o dniu kończącym rok obrotowy,” składać muszą wraz ze sprawozdaniem finansowym firmy, które istnieją od wieli lat i co roku składały sprawozdanie do KRS?

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 8, 2016 o 14:37

Pani Marto, zapewne złożyła Pani takie oświadczenie rok temu, gdyż obowiązek składania oświadczenia był realizowany po raz pierwszy przy okazji składania sprawozdań finansowych za 2014 rok. Proszę sprawdzić, czy ta informacja nie została już ujawniona w KRS.

Odpowiedz

Marta Czerwiec 9, 2016 o 12:14

nie składałam takiej informacji i w krs w rubryce 5 jest “brak wpisów”.
czy teraz należy taką informację dołączyć? Z jakiego przepisu, artykułu ten obowiązek wynika?

Odpowiedz

Kasia Czerwiec 16, 2016 o 09:23

Pani Moniko, bardzo dziękuję za przejrzysty materiał. Jeszcze w ubiegłym roku ogłaszaliśmy sprawozdania w KRS i jako spółdzielnia w monitorze B, w tej chwili zgodnie z ustawą o rachunkowości powinniśmy przekazać sprawozdania do KRS jak do tej pory i dodatkowo wersje sprawozdań do publikacji w monitorze sądowym i gospodarczym?Zastanawiam się czy nie wystarczy jedna wersja sprawozdań.Będę wdzięczna za pomoc.

Odpowiedz

Krystyna Czerwiec 20, 2016 o 13:30

Witam. Jak SPZOZ powinien złożyć sprawozdanie finansowe do KRS żeby zostało przyjęte czy wypełnić druk Z30 czy tylko pismo przewodnie i uiścic opłatę 40 zł ,bo już dwa razy Sąd odrzucał. serdecznie pozdrawiam

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 20, 2016 o 20:26

Pani Krystyno, kompletną odpowiedź na Pani pytanie zawiera zarządzenie Sądu. Proszę o jego skan i chętnie wyjaśnię intencję Sądu w tej sprawie.

Odpowiedz

Edyta Czerwiec 21, 2016 o 09:26

Witam,
czy składając sprawozdanie finansowe za rok 2014 przy okazji składania sprawozdania za rok 2015 powinnam wpisać na druku z30 załączniki za 2014 rok czy wystarczy sam zapis o załączniku zn

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 21, 2016 o 14:17

Pani Edyto, jeśli składa Pani sprawozdania finansowe za więcej niż 1 rok, obowiązuje wniosek KRS-ZN

Odpowiedz

Edyta Czerwiec 22, 2016 o 10:24

Pani Moniko, wypełniłam już druk Z30 za 2015 rok oraz druk ZN za rok 2014. Zastanawiam się tylko nad tym czy dokumenty finansowe za 2014 rok wpisać na druku Z30 w spisie załączników czy dołączyć je po prostu do druku ZN podczas składania dokumentów w Sądzie.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 22, 2016 o 10:30

Pani Edyto, według mnie powinna Pani złożyć inne formularze, niż te wskazane. Ale szczegóły to już porada prawna 🙂

Odpowiedz

Edyta Czerwiec 22, 2016 o 12:09

Podczas rozmowy z konsultantem KRS uzyskałam informacje, że mamy złożyć druk Z30 za rok 2015 oraz ZN za rok 2014 więc wydaje mi się, że inne formularze w tej sytuacji były niepotrzebne.Dziękuję za informację

MS Czerwiec 21, 2016 o 13:49

Pani Moniko, mamy zmianę Prezesa spółki od dnia 1 lipca. Poprzedni Prezes zostanie członkiem zarządu a jeden z członków zarządu zostanie Prezesem. W związku z tym przygotowałam KRS-Z-3 oraz dwa załączniki KRS-ZK zmieniające Prezesa na członka i drugi KRS-ZK zmieniający członka na Prezesa. Czy to jest w porządku?

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 21, 2016 o 14:16

Witam MS, wnioski są prawidłowe, jeśli chodzi o ujawnienie zmiany w zarządzie. Przypominam o dołączeniu niezbędnych załączników (np. aktualnej listy członków zarządu) oraz ewentualnie o ujawnieniu przedmiotu działalności według zasad obowiązujących od 2014 roku. Jeśli nie złożyliście Państwo sprawozdania finansowego za 2015 rok, warto zrobić to równocześnie z wnioskiem o zmianę wpisu w KRS.

Odpowiedz

Beata Czerwiec 22, 2016 o 10:10

Pani Katarzyno. Muszę wysłać sprawozdanie finansowe za 2015 rok wraz z załącznikiem KRS- ZY ( nie ma w KRS ujawnionego numeru NIP i Regon spółki z o.o.) Czy wraz z wnioskiem Z-30+ZY+sprawozdanie z uchwałami wystarczy, aby w odpisach ujawnili NIP i Regon? Czy orientuje się Pani jaka byłaby opłata? Będę wdzięczna za pomoc

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 22, 2016 o 10:16

Pani Beato, według mojej wiedzy Wpis NIP i numeru identyfikacyjnego REGON do KRS nie podlega opłacie sądowej i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłata za złożenie sprawozdania finansowego powinna więc wynieść 140 zł. Nie jestem natomiast pewna, czy podane przez Panią formularze są prawidłowe. Ale w tym zakresie odpowiedź stanowi już poradę prawną 🙂 Pozdrawiam

Odpowiedz

Beata Czerwiec 22, 2016 o 11:27

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Zadzwonię do sądu i może uda mi się uzyskać odpowiedź.

Odpowiedz

Beata Czerwiec 22, 2016 o 14:25

Pani Moniko. Na wstępie przepraszam za pomyłkę w użyciu Pani imienia:) Wg informacji z KRS składam wniosek Z-30, ZY i opłata wynosi 140,00 zł. Pozdrawiam,Beata

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 22, 2016 o 14:31

Pani Beato, dziękuję za informację, a co do imienia – najczęściej nazywa się mnie Agnieszką, ale Katarzyna też może być 🙂

Odpowiedz

Bartosz Czerwiec 23, 2016 o 14:38

Pani Moniko,
Czy jeśli sprawozdanie było badane przez biegłego ale nie było obowiązku ustawowego to czy jest obowiązek załączać opinię i raport do US oraz KRS. Jeśli tak/nie – z jakiego przepisu to wynika?
pozdrawiam. Bartosz

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 24, 2016 o 10:00

Panie Bartoszu, według mojej wiedzy – nie ma takiego obowiązku.
A co do podstawy prawnej – udzielenie odpowiedzi na to pytanie to już porada prawna.
Jeśli jej Pan potrzebuje, zapraszam do kontaktu.

Odpowiedz

J.A.S. Czerwiec 23, 2016 o 18:13

Dzień dobry,
mam dwa pytania co do opłat (spółka z o.o.):
1) składam sprawozdanie + wnioski o wpisy różnych zmian. Opłata łączna bez MSiG to 250zł za wszystko? Rozumiem, że 250zł za wszystkie zmiany łącznie, ale w to wchodzi również sprawozdanie? Z jakiego przepisu wynika, że ta kwota konsumuje 40zł sprawozdania?
2) składam sprawozdanie + wniosek o wykreślenie spółki z KRS-u (mam oba sprawozdania, wszystkie uchwały itp.). Jaka będzie tu łączna opłata: 300 czy 340zł?

Serdecznie dziękuję za pomoc.

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 24, 2016 o 05:23

Pani Justyno.
Według mnie:
1) 250 zł za zmianę wpisu, za wszystko, konsumuje 🙂
2) 300 zł.
Podanie podstawy prawnej to już porada prawna. Jeśli jej Pani potrzebuje, zapraszam do kontaktu.

Odpowiedz

edyta Czerwiec 24, 2016 o 06:31

Witam, mam pytanie w jakiej kolejności mam składać SF. Najpierw KRS, potem US? Czy do US obowiązują też jakieś formularze?

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 24, 2016 o 09:45

Pani Edyto, w mojej ocenie kolejność nie ma znaczenia, istotne są terminy, uzależnione m. in. od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Odpowiedz

edyta Czerwiec 24, 2016 o 06:33

i druga sprawa: czy SF Biura rachunkowego Sp. z o.o. podpisuje jako sporządzająca i jako właściciel? (jestem właścicielem i jednocześnie sporządzającą)

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 24, 2016 o 09:46

Pani Edyto, sposób podpisywania sprawozdania finansowego wynika z ustawy o rachunkowości i według mnie sprawozdanie takie powinno zostać podpisane przez kierownika jednostki i osobę sporządzającą.

Odpowiedz

Magda Czerwiec 24, 2016 o 13:23

Dzień dobry! Mam pytanie odnośnie spółki z o.o. W KRS widnieje błędny numer kodu pocztowego spółki (czeski błąd przy składaniu dokumentów rejestracyjnych do KRS przy wpisie spółki do rejestru ). Na jakim formularzu skorygować ten błędny kod pocztowy? Pozdrawiam

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 24, 2016 o 14:41

Pani Magdo. Zakładam, że błąd w kodzie popełnił Wnioskodawca. W takim razie właściwym jest formularz KRS-Z3.
Niestety sprostowanie kosztuje 350 zł (250 zmiana wpisu i 100 zł ogłoszenie w MSiG).

Odpowiedz

Magda Czerwiec 27, 2016 o 13:28

Tak, błąd popełnił wnioskodawca. Bardzo Pani dziękuję za odpowiedź. Z przyjemnością czyta się Pani artykuły 🙂 Pozdrawiam!

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 27, 2016 o 14:23

Dziękuję i pozdrawiam!

Odpowiedz

Volodymyr Czerwiec 28, 2016 o 15:18

poinformować
jeżeli spółka nie prowadzi działalności, która jest bez aktywności

W tym przypadku trzeba wziąć do raportu sądowego i zapłacić 140 zł, czy nie?

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 28, 2016 o 15:23

Nie znam przepisu, który przewidywałby w takim wypadku możliwość odstąpienia od realizacji obowiązku złożenia sprawozdania finansowego. W praktyce bywa z tym jednak różnie.

Odpowiedz

iwona Czerwiec 29, 2016 o 11:33

Witam, proszę o inf.w jakim czasie ukazuje się zapis w KRS że złożone dokumenty roczne (SF,Uchwały)zostały przekazane prawidłowo.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 29, 2016 o 12:18

Pani Iwono, nie ma reguły. Ja nie znam precyzyjnej odpowiedzi na Pani pytanie.

Odpowiedz

Basia Czerwiec 29, 2016 o 12:16

Witam, Co roku składam sprawozdanie finansowe sp. z o.o. wraz z krs z-30 i krs zn. Kilka dni temu udziałowiec sprzedał jeden udział w spółce innej osobie fizycznej. Jakie dokumenty oprócz krs z-30 i zn powinnam złożyć? Czy może wystarczy tylko krs z-30 i krs zn jeśli jest to sprzedaż tylko jednego udziału?

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 29, 2016 o 12:21

Pani Basiu, odpowiedź na Pani pytanie zależy od tego, czy fakt zmiany wspólnika podlega ujawnieniu w KRS jako zmiana wpisu, czy też nie. Inaczej mówiąc – ważne jest, ile procent kapitału zakładowego stanowi sprzedany udział (czy 10 % lub więcej, czy też nie). Pozdrawiam,

Odpowiedz

Basia Czerwiec 29, 2016 o 12:32

Udziałów w spółce jest 40, więc jeden udział to 2,5% kapitału. Tak więc?

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 29, 2016 o 12:41

Tak więc – według mnie należy złożyć aktualną listę wspólników.

Odpowiedz

Basia Czerwiec 29, 2016 o 13:04

Dziękuję za odpowiedź 🙂

Agnieszka Czerwiec 29, 2016 o 16:06

Witam, czy jeśli składam sprawozdanie finansowe sp. z o.o. i dołączam uchwały i protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników konieczny jest oprócz druku krs-z30 rownież krs-zn ???

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 29, 2016 o 16:07

Pani Agnieszko, według mnie nie.

Odpowiedz

Zuzanna Czerwiec 29, 2016 o 18:56

witam,

Bede składac sprawozdanie za 2015 r. społki z o.o. oraz dodadkowo zmienił sie udziałowiec spólki.
Jakie druk powinnam wypełnić i jaka opłata w tym przypadku bedzie obowiązywac ?

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 30, 2016 o 07:17

Pani Zuzanno proszę przeczytać kilka wczesniejszych komentarzy. Ta kwestia była niedawno poruszana.

Odpowiedz

Zuzanna Czerwiec 30, 2016 o 13:27

czyli 140 za sprawozdanie i krs-z30
oraz 350 pln i krs-zn za zmiane udziałowca

Tak ?

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 1, 2016 o 04:44

Nie.

Odpowiedz

Zuzanna Lipiec 13, 2016 o 16:45

czyli krs-z30 i krs-zn – opłata 250 i 100 czyli razem 350 pln

Iwona Lipiec 4, 2016 o 08:32

Witam
Chcę otrzymać pełny odpis KRS spółki, czy w tym celu wypełniamy jakiś wniosek? Czy wystarczy okazać dowód wpłaty na konto bądź kasy Sądu?

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 4, 2016 o 11:41

Pani Iwono, zachęcam do lektury strony www Ministerstwa Sprawiedliwości. Znajdzie tam Pani odpowiedzi na swoje pytania.

Odpowiedz

Iwona Lipiec 4, 2016 o 13:56

dziękuję:) wniosek to CI KRS-COD .

Odpowiedz

Jerzy Lipiec 4, 2016 o 19:57

czy wraz z odpisami właściwych uchwał istnieje konieczność załączania protokołu z walnego zgromadzenia, na którym zostały one podjęte?

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 5, 2016 o 10:20

Panie Jerzy, nie ma takiej konieczności

Odpowiedz

Jerzy Lipiec 5, 2016 o 11:54

Dziękuję ślicznie i pozdrawiam

Odpowiedz

Krystyna Lipiec 5, 2016 o 10:15

Witam! składam sprawozdania za spółkę z o.o. i za spółkę komandytową. czy opłacam oba wpisy? czyli 2 x 140 zł ?

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 5, 2016 o 10:19

Tak

Odpowiedz

Ela J. Lipiec 6, 2016 o 08:17

Witam. Składam w dniu dzisiejszym (06.07.2016)w KRS SF za 2015 zatwierdzone 30.06.2016r. Czy druk KRS-Z30 wypełniam z datą 30.06.2016 czy z bieżącą? Pozdrawiam serdecznie Ela J.

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 6, 2016 o 08:38

Pani Elu, z bieżącą datą.

Odpowiedz

Ela J. Lipiec 6, 2016 o 08:42

Dziękuję bardzo! Miłego dnia 🙂

Odpowiedz

Katarzyna Lipiec 6, 2016 o 10:32

Witam. Spółka z o.o. założona w 06/2015. nie było badania przez biegłego rewidenta. Do KRS składam druk Z-30 wraz z RZiS, bilansem, Informacją Dodatkową, Protokółem ze Zgromadzenia Wspólników oraz opłatę 140zł, czy wszystko wymieniłam? Dziękuję i pozdrawiam

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 6, 2016 o 10:35

Pani Katarzyno, według mnie w Pani pytaniu brakuje wzmianki o złożeniu także sprawozdania zarządu z działalności, a w pozostałym zakresie – OK, o ile protokół zawiera wszystkie wymagane prawem uchwały, również wymienione w moim wpisie.
Pozdrawiam,

Odpowiedz

Katarzyna Lipiec 6, 2016 o 10:43

Jest to mała jednostka (Spółka), też powinna sporządzać sprawozdanie zarządu z działalności?

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 6, 2016 o 10:57

Pani Kasiu, nie znam przepisu, który różnicowałby małe i większe jednostki…

Odpowiedz

Katarzyna Lipiec 6, 2016 o 11:19

Pani Moniko, bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia

Marta Lipiec 11, 2016 o 12:07

Witam. Jestem pracownikiem spółki akcyjnej. Pani Prezes poprosiła mnie ,abym złożyła sprawozdanie finansowe do KRS. Nie posiadam pełnomocnictwa do reprezentowania spółki. Czy , aby złożyć sprawozdanie w KRS muszę posiadać pełnomocnictwo od Pani Prezes, czy mogę tego dokonać bez pełnomocnictwa?

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 13, 2016 o 11:48

Według mnie nie może Pani. Chyba, że jest Pani profesjonalnym pełnomocnikiem.

Odpowiedz

kuba Lipiec 13, 2016 o 11:20

Witam. Co zrobić jeżeli wniosek będzie złożony dzień po upływie terminu tj. po 16 zamiast 15 dniach. Czy taki wniosek zostanie przyjęty, czy trzeba pisać jakieś dodatkowe pismo?

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 13, 2016 o 11:45

Panie Kubo. Ja napisałabym pismo. A wniosek tak czy inaczej na pewno zostanie przyjęty. Pozdrawiam

Odpowiedz

kuba Lipiec 13, 2016 o 11:55

Dziękuję bardzo za informację.

Odpowiedz

Justyna Lipiec 14, 2016 o 09:45

Witam,

Czy spółka akcyjna, która sporządza sprawozdanie skonsolidowane tylko na potrzeby giełdy (obowiązek ten nie wynika z ustawy o rachunkowości) musi składać to sprawozdanie do KRS ?

Odpowiedz

anna Lipiec 14, 2016 o 15:15

cenne informacje, bardzo dziekuje
mam zapytanie odnosnie tych 10 kodów PKD
czy jesli dołącze druk KRS ZM do wniosku KRS Z30 wraz ze sorawozdaniem za rok 2015 – to opłata pozostaje ta sama ( 140 zł ) , czy musi byc wyższa , bo wnosi zmiany ?
pozdrawiam serdecznie
Anna

Odpowiedz

sss Lipiec 21, 2016 o 12:31

Dzień dobry,
chciałbym zapytać w jakim okresie czasu od założenia sprawozdania do KRS następuje ogłoszenie sprawozdania w MSiG oraz o to, czy niezatwierdzone sprawozdania również podlegają ogłoszeniu?

Odpowiedz

Tomasz Lipiec 26, 2016 o 13:49

Pani Mecenas,

A czy muszę dołączać/wysyłać odrębnym pismem uchwały o udzieleniu członkom organów spółki absolutorium, listę obecności na zwyczajnym zgromadzeniu oraz sprawozdanie z działalności rady nadzorczej?

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 26, 2016 o 18:26

Panie Tomaszu. Według mnie, nie musi Pan dołączać żadnego z tych dokumentów.

Odpowiedz

Magda Sierpień 31, 2016 o 09:22

Dzień dobry,
Pani Moniko, czy jest ustalony jakiś termin w którym sąd ma zarejestrować sprawozdanie finansowe za 2015r? Sprawozdanie złożyliśmy w terminie (do 15 lipca) i do tego czasu nie ma tego odnotowanego w krs, nie przyszło do nas też żadne pismo

Odpowiedz

Monika Markisz Sierpień 31, 2016 o 09:36

Pani Magdo, pytanie za 100 punktów :). Teoria teorią, a w praktyce czas oczekiwania na ujawnienie okoliczności złożenia sprawozdania finansowego w KRS wynosi kilka miesięcy.

Odpowiedz

Magda Wrzesień 1, 2016 o 12:46

Dziękuję serdecznie, tak więc czekam jeszcze

Odpowiedz

Monika Markisz Wrzesień 1, 2016 o 15:46

Odpowiedz

Aleksandra Listopad 27, 2016 o 14:47

Dzień dobry,

Spółka z o.o. od 2013 roku nie składała sprawozdań finansowych. W październiku 2016 zmieniła siedzibę. Teraz wspólnicy chcą zrobić z tą sytuacją “porządek”. Mają zamiar złożyć zaległe sprawozdania do KRS. Zastanawia mnie jednak czy sprawozdanie powinni złożyć do Wydziału Gospodarczego KRS w Katowicach (gdzie mieli kiedyś siedzibę) czy do Wydziału Gospodarczego KRS w Rzeszowie (gdzie są obecnie od października) ?

Odpowiedz

Monika Markisz Listopad 28, 2016 o 09:16

Pani Aleksandro, odpowiedź na Pani pytanie zależy od tego, czy złożyliście już Państwo do sądu w Katowicach wniosek o zmianę wpisu (w zakresie ujawnienia nowej siedziby) i doszło już do zmiany wpisu w tym zakresie.

Jeśli tak, właściwym jest odtąd już sąd w Rzeszowie i zaległe sprawozdanie finansowe należy złożyć w sądzie rejestrowym właściwym dla spółki ze względu na nową siedzibę ujawnioną w KRS.

Jeśli nie – wniosek o zmianę wpisu i o ujawnienie sprawozdań finansowych powinien być złożony łącznie do sądu w Katowicach.

Odpowiedz

Andrzej Styczeń 28, 2017 o 12:02

Witam i proszę o poradę w następujących kwestiach:
Bardzo pożyteczny blog. Mam nadzieję na znalezienie odpowiedzi w następujących kwestiach:
1. Czy w związku z likwidacją spółki 1 lutego, można roczne sprawozdanie finansowe wraz z formularzem KRS-ZN złożyć jako załączniki do druku KRS-Z61?
2. Czy uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i udzieleniu absolutorium Zarządowi oraz sposobu pokrycia straty mogę być podjęte jednocześnie z uchwałami o likwidacji spółki i powołaniu likwidatorów przez Nadzwyczajne Gromadzenie Wspólników? Taki tryb pozwoliłby skrócić procedury, zmniejszyć ilość “papierów” oraz zmniejszyć koszty sądowe.
3. Kto w tym przypadku podpisuje druk KRS-Z61 a kto załącznik KRS-Zn? Ustępujący Zarząd czy już Likwidator?

Odpowiedz

Monika Markisz Styczeń 29, 2017 o 16:53

Panie Andrzeju, dziękuję za wiadomość. Tak na szybko: Ad. 1 – moim zdaniem – tak, ad. 2 – tak, ad. 3 – Formularze podpisuje likwidator wybrany przez zgromadzenie wspólników do przeprowadzenia likwidacji.

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 22, 2016 o 12:15

Pani Edyto, dziękuję za informację.

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 13, 2016 o 16:52

Pani Zuzanno proszę dokładniej sprecyzować pytanie. KRS Z30 dotyczy sprawozdania finansowego za 1 rok. Krs-zn – za więcej lat. W obu wypadkach opłata wynosi 140 zł. Wyższa opłata -jeśli poza SF ujawniamy inne zmiany danych.

Odpowiedz

anna Lipiec 14, 2016 o 15:16

cenne informacje, bardzo dziekuje
mam zapytanie odnosnie tych 10 kodów PKD
czy jesli dołącze druk KRS ZM do wniosku KRS Z30 wraz ze sorawozdaniem za rok 2015 – to opłata pozostaje ta sama ( 140 zł ) , czy musi byc wyższa , bo wnosi zmiany ?
pozdrawiam serdecznie
Anna

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 14, 2016 o 17:22

Pani Anno. Dziękuję. Opłata sądowa wyniesie 250 zł plus 100 zł za ogłoszenie zmiany wpisu w MSiG.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: