Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2015 rok do KRS – część druga

Monika Markisz        22 lutego 2016        26 komentarzy

Do 15 lipca 2016 roku większość spółek kapitałowych i osobowych zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości będzie musiała złożyć do KRS sprawozdanie finansowe za 2015 roku.

Jeżeli szukasz praktycznych informacji, jak to zrobić, zachęcam Cię do zapoznania się z moim artykułem pt. Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2015 rok do KRS – część pierwsza.

Chciałabym również zwrócić Twoją uwagę na praktyczne problemy związane ze składaniem sprawozdań finansowych do KRS.

1. Czy muszę dołączyć formularz KRS-ZM do wniosku KRS-Z30?

W mojej ocenie nie musisz. Ujawnienie sprawozdania finansowego i załączników w KRS nie jest zmianą wpisu. KRS-ZM dołączysz na pewno do pierwszego wniosku o dokonanie zmiany danych ujawnianych w rejestrze, a więc zmiany umowy spółki lub zmiany danych ujawnianych w KRS, a nie wynikających ze zmiany umowy spółki (np. zmiana adresu siedziby)

2. Spółka jawna nie jest obowiązana do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych, ale dobrowolnie stosuje przepisy ustawy o rachunkowości. Czy musi składać sprawozdanie finansowe do KRS?

Według mnie, okoliczność prowadzenia ksiąg rachunkowych (bez względu na to czy wynika z przepisów ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości czy też z decyzji wspólników) przesądza o tym, że należy złożyć sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami do KRS.

3. Czy do wniosku KRS-Z30 muszę dołączyć również KRS-ZN?

Formularz KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty” dołączasz do KRS-Z30 w sytuacji, gdy jednocześnie składana jest większa liczba dokumentów za różne okresy sprawozdawcze. W takim wypadku należy wypełnić odpowiednią liczbę egzemplarzy załącznika KRS-ZN.

4. Czy może Pani jeszcze raz wymienić formularze wniosków składanych do KRS i załączników, w sytuacji spółki z o. o. i jej sprawozdania finansowego wyłącznie za 2015 rok.

Aby złożyć  sprawozdanie finansowe za 2015 rok w KRS, przygotuj:

  • Formularz KRS-30,
  • Roczne sprawozdanie finansowe (to jest: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz, w zależności od tego, czy jednostka ma obowiązek sporządzania, także zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych
  • Sprawozdanie z działalności (dotyczy to m. in. spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych)
  • Ewentualnie opinia biegłego rewidenta, o ile sprawozdanie finansowe podlegało obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta
  • Odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz uchwałę o podziale zysku lub o pokryciu straty
  • Dowód uiszczenia opłaty sądowej (40 zł) i opłaty za ogłoszenie w MSiG (100 zł), łącznie 140 zł.

5. W styczniu 2016 roku zmienił się zarząd w naszej spółce z o. o. Czy sprawozdanie finansowe podpisują obecni członkowie zarządu czy też ci, którzy pełnili swoją funkcję na dzień 31 grudnia 2015 roku?

Sprawozdanie finansowe podpiszą obecni członkowie zarządu. Przepisy ustawy o rachunkowości wskazują, że sprawozdanie finansowe musi być podpisane przez kierownika jednostki (wszystkich członków zarządu spółki kapitałowej lub wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki osobowej). Niejednokrotnie nowi członkowie zarządu odmawiają podpisania sprawozdania finansowego za okres, gdy nie pełnili funkcji. W ustawie o rachunkowości znajdziesz przepisy z których wynika, w jakich sytuacjach członek zarządu może odmówić podpisania sprawozdania finansowego.

Mam nadzieję, że powyższe informacje rozwiały również Twoje wątpliwości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

{ 26 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Martin Marzec 15, 2016 o 10:14

Szanowna Pani Mecenas, zawitałem na Pani blog poszukując informacji o podatku od spadków i darowizn…miałem zajrzeć tylko na chwilę ale treść jest tak pouczająca, że postanowiłem przejrzeć wszystkie wpisy (na co strawię chyba cały dzień). Dziękuję, gratuluję i życzę powodzenia 🙂 Aplikant

Odpowiedz

Monika Markisz Marzec 15, 2016 o 12:09

Bardzo dziękuję i pozdrawiam!

Odpowiedz

Katarzyna Marzec 18, 2016 o 09:52

Szanowna Pani Mecenas, na Pani bloga trafiłam przez przypadek szukając informacji na temat sprawozdań finansowych dla sp. z o.o. , wszystkie odpowiedzi znalazłam bez problemu, ale mam pytanie prywatne, moja Babcia posiada grunty, które od wielu lat nie są w stanie rozpisać jej dzieci, czy Babcia może przepisać powiedzmy ok 1000 metrów kwadratowych tylko na mnie i jak to załatwić.Z góry dziękuję za odpowiedź.Pozdrawiam.

Odpowiedz

Monika Markisz Marzec 18, 2016 o 10:29

Pani Katarzyno, dziękuję za komentarz. babcia może przekazać Pani część nieruchomości, o ile jest to wydzielona działka grunty, w drodze m. in. darowizny, sprzedaży czy zamiany. Najkorzystniejszą opcją wydaje się być darowizna, ale każda sytuacja może być inna. Pozdrawiam

Odpowiedz

ANNA Czerwiec 15, 2016 o 12:47

Witam serdecznie
mam pytanie dotyczące spółki z o.o. – czy uchwały składane do KRS za 2015 rok w jakimś przypadku w sp. z o.o. powinny być sporządzone u notariusza tak jak np w spółce komandytowo-akcyjnej?
a drugie pytanie dotyczy obowiązku złożenia dokumentów do KRS za 2015 rok w spółce komandytowej – czy taki się pojawił?
dziękuję bardzo i pozdrawiam

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 15, 2016 o 13:07

Pani Anno, dziękuję za lekturę mojego wpisu. Odpowiedź na pytanie nr 1 – nie. Odpowiedź na pyt. nr 2 – odsyłam do ustawy o rachunkowości lub zapraszam do kontaktu.

Odpowiedz

ANNA Czerwiec 15, 2016 o 13:13

bardzo dziękuję za odpowiedź 🙂 pozdrawiam

Odpowiedz

Michał Czerwiec 22, 2016 o 12:55

ad. 1) o ile wiem, to w przypadku sp. z o.o., która ma tylko jednego wspólnika każde Zgromadzenie Wspólników musi sie odbywać w obecności notariusza. Czy coś się w ostatnim czasie zmieniło w tej kwestii? Pozdrawiam.

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 22, 2016 o 13:14

Panie Michale, według mnie nie ma takiego obowiązku, chyba że Ksh tego wymaga (np. zmiana umowy spółki). Czym innym jest natomiast zawieranie umów pomiędzy takim wspólnikiem (członkiem zarządu) i jego spółką…

Odpowiedz

Marcin Czerwiec 27, 2016 o 15:58

Dzień Dobry Pani,

Mam bardzo praktyczne pytanie: Czy można złożyć sprawozdanie finansowe do KRS za pośrednictwem poczty polskiej? Jakim listem: poleconym czy poleconym za potwierdzaniem odbioru?
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 27, 2016 o 21:33

Panie Marcinie, dziękuję za pytanie. Sprawozdanie finansowe można złożyć do KRS za pośrednictwem Poczty Polskiej. Uzyskanie potwierdzenia odbioru będzie gwarancją, że przesyłka doszła do adresata w określonej dacie. Dlatego polecam osobiście tę drugą opcję. Ale list polecony też jest ważną formą doręczenia. W obu wypadkach sugeruję zachować dowód nadania.

Odpowiedz

Magda Czerwiec 29, 2016 o 13:23

Dzień dobry,
Mam konkretne pytanie, czy wraz ze złożeniem sprawozdania finansowego do krs możemy zgłosić zmianę w Radzie nadzorczej spółki akcyjnej (odwołanie i powołanie nowej osoby)?
Będę wdzięczna za odpowiedź

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 29, 2016 o 14:30

Tak, jest to możliwe.

Odpowiedz

Magda Czerwiec 29, 2016 o 16:26

Dziękuję za odpowiedź, Pani blog jest naprawdę bardzo pomocny 🙂

Odpowiedz

Kama Czerwiec 30, 2016 o 09:14

Witam, mam takie pytanie mamy 3 wspólników, spółka jawna jeden z nich ma pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów za drugiego, wcześniej nie było takiej wzmianki dopiero teraz dojdzie nowy dokument czy opłata nadal będzie 100 i 40 czy już ta większa?

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 1, 2016 o 04:46

Pani Kamo, ujawnienie zmiany danych podlegających wpisowi (np. sposób reprezentowania spółki) podlega opłacie 350 zł. Ale pełnomocnictwa nie ujawnia się w KRS… Szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czy dobrze zrozumiałam Pani pytanie…

Odpowiedz

Mira Lipiec 4, 2016 o 10:27

Dzień dobry.
Czy jeżeli w sp. z o.o. nic się nie działo przez cały 2015 r, figuruje tylko wniesiony kapitał zakładowy, to czy też muszę złożyć KRS-Z 30 z zerowymi załącznikami?

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 4, 2016 o 11:34

Pani Miro, nie znam podstawy prawnej dla udzielenia innej odpowiedzi niż ” tak”

Odpowiedz

Mira Lipiec 4, 2016 o 10:31

I czy muszę również wnieść opłatę- 140,00 zł za takie zerowe sprawozdanie?
Dziekuję Bardzo za pomoc

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 4, 2016 o 11:36

Jak wyżej.

Odpowiedz

Wioletta Lipiec 13, 2016 o 10:34

Witam.
Pani Moniko, jaki druk należy złożyć do KRS przy niezatwierdzonym sprawozdaniu i czy w tym wypadku opłata będzie 40 zł (ponieważ sprawozdanie nie będzie ogłaszane w MSiG) czy jednak 140 zł.?

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 13, 2016 o 11:50

Zapraszam do kontaktu.

Odpowiedz

Wioletta Lipiec 13, 2016 o 11:59

KRS-Z30, opłata 140 ponieważ sprawozdanie jest ogłaszane w MSiG

Odpowiedz

JERZY Sierpień 10, 2016 o 07:42

Witam serdecznie
mam taki problem jako Stowarzyszenie złożyliśmy jak co roku sprawozdanie do KRS
Sąd zarządził zwrot wniosku
” … z powodu niezłożenia formularza KRS – ZM według nowego wzoru ”
czy jest obowiązek składania go jeśli nie nastąpiły żadne zmiany w tym zakresie ?
Nawet nie wiem co zaznaczać , w tym formularzu bo nic się nie zmieniło.
Podkreślam , że taki druk był składany przy rejestracji w 2012 roku.
Proszę o pilną odpowiedź gdyż zostało nam tylko 5 dni na odniesienie się do sprawy
pozdrawiam
Jerzy Rybak

Odpowiedz

Monika Markisz Sierpień 11, 2016 o 08:32

Panie Jerzy, jeżeli składacie do Sądu sprawozdnaie finansowe, a niejako przy okazji wnioskujecie o zmianę danych (np. skład osobowy organu), wówczas postępowanie Sądu jest prawidłowe i Sąd ma prawo oczekiwać dołączenia do wniosku formularza KRS-ZM.

Odpowiedz

JERZY Sierpień 16, 2016 o 11:07

dziękuję za odpowiedź , rzeczywiście w zmianie ustawy o KRS jest termin 5 lat na zmianę wpisu o przedmiocie działania , zamiast obecnych 20 po nowemu 10 pozycji.
pozdrawiam serdecznie
Jerzy

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: