Monika Markisz

radca prawny
doradca podatkowy
Skontaktuj się!

Jak założyć spółkę z o. o. w 2017 roku i czy spółka z o. o. może płacić podatek CIT według stawki 15%?

Monika Markisz28 grudnia 2016Komentarze (0)

Odpowiedź na pytanie, jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w 2017 roku jest bardzo prosta. Zakładanie i rejestracja spółki z o. o. w 2017 roku będą przebiegały tak samo, jak dotychczas. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na ten temat, zapraszam do kontaktu.

Nowością w 2017 roku jest natomiast stawka podatku CIT. Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzona zostanie preferencyjna stawka podatku dochodowego – 15%. Możliwość opłacania podatku CIT według tej stawki będzie dotyczyć:

  • wszystkich małych podatników oraz
  • wszystkich podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku tej działalności. Dla pozostałych podatników dotychczasowa stawka podatku – 19% pozostanie bez zmian.

Ad. 1)

Małym podatnikiem w 2017 r. będzie spółka z o.o., u której wartość przychodu ze sprzedaży (z uwzględnieniem należnego podatku VAT) za 2016 rok nie przekroczą kwoty 1,2 mln euro (w  przeliczeniu na złote wynosi to 5 157 000 zł).

Ad. 2)

Kluczową jest odpowiedź na pytanie o znaczenie słów „w pierwszym roku działalności”. Jak ustalić, od kiedy spółka z o. o. rozpoczyna działalność?

Przepisy nie precyzują niestety, co rozumieć pod pojęciem „rozpoczęcie działalności” i jakie zdarzenie determinuje rozpoczęcie działalności. W mojej opinii, rozpoczęciem działalności gospodarczej może być już zawiązanie spółki, tzn. podpisanie umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego. Rejestracja w KRS nie będzie miała w takim wypadku znaczenia (spółka z o. o. w organizacji może być bowiem podatnikiem podatku CIT). Potwierdzają to również organy podatkowe w swoich interpretacjach.

Jeszcze jedna sprawa – są takie spółki z o. o., których wspólnicy podpisali umowę spółki w 2016 roku i wybrali tzw. przedłużony rok podatkowy, który upłynie np. z końcem 2017 roku. Według mnie, do końca 2017 roku będą opłacali podatek CIT według stawki 19 procent.

Uwaga! Obniżona stawka podatku CIT nie dotyczy spółki z o.o., która po 1 stycznia 2017 roku została utworzona w wyniku szeregu wskazanych w Ustawie operacji restrukturyzacyjnych (np. przekształcenie, połączenie, przeniesienie przedsiębiorstwa na poczet wkładu). Podatnicy ci nie będą mieli możliwości stosowania 15% stawki podatku w roku rozpoczęcia działalności (przez który to rok należy rozumieć rok, w którym wystąpiły wskazane operacje restrukturyzacyjne), jak również w następnym roku podatkowym, nawet gdy w tym kolejnym roku będą posiadali status małego podatnika. Będą oni zatem mogli stosować preferencyjną stawkę podatku dopiero począwszy od drugiego roku podatkowego, licząc od zakończenia restrukturyzacji pod warunkiem, iż zostanie zachowana reguła pozostawania w tym roku małym podatnikiem.

Reasumując,

Odpowiedź na pytanie jak założyć spółkę z o. o. w 2017 roku jest następująca: na dotychczasowych zasadach. Jeśli potrzebujesz konkretnych informacji i pomocy w tym zakresie, zapraszam do kontaktu.

Odpowiedź na pytanie o to, jak doprowadzić do sytuacji, aby spółka z o. o. płaciła CIT według stawki 15 % już od 2017 roku i w latach kolejnych jest w mojej ocenie następująca: utrzymywać status „małego podatnika”. Podmioty, które uzyskają status podatnika CIT w wyniku restrukturyzacji, poczekają na niższą stawkę CIT prawie dwa lata.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: