Jak ustalić dzień rozpoczęcia działalności przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Monika Markisz        31 sierpnia 2017        Komentarze (0)

Kwestia ustalenia w sposób jednoznaczny daty, z którą rozpoczyna działalność spółka z ograniczoną działalnością nie jest prosta, ani dla teoretyków, ani dla praktyków. Czy datą rozpoczęcia działalności jest data podpisania aktu założycielskiego u notariusza? Czy jest to jednak dzień, w którym została przeprowadzona pierwsza operacja o charakterze finansowym? A może istotna jest wyłącznie data rejestracji spółki w KRS?

Zgodnie z ostatnio wydaną interpretacją Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 2 sierpnia 2017 roku (sygn.0111-KDIB1-3.4010.137.2017.2.MST), dniem rozpoczęcia prowadzenie działalności w spółce z.o.o. jest dzień zawarcia umowy spółki. Od tej chwili spółka z o. o. staje się podmiotem stosunków prawnych. W interpretacji czytamy:

,,Dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności należy utożsamiać z dniem powstania podatnika, tj. zawarcia umowy spółki z o.o. Zawarcie tej umowy powoduje bowiem powstanie spółki z o.o. w organizacji, która posiada podmiotowość prawną i może być podmiotem stosunków prawnych. Zgodnie bowiem z art. 161 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.), z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.”

Reasumując, dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (i spółki akcyjnej) jest dzień zawarcia umowy spółki (podpisania statutu). Od tego dnia spółka kapitałowa funkcjonują jako spółka w organizacji. Przypominam jednak, że w przypadku innych spółek prawa handlowego (spółek osobowych), istotna jest jednak data rejestracji nowego podmiotu w KRS, ponieważ w polskim systemie prawnym nie istnieje taki byt, jak spółka osobowa w organizacji.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: