Garażowanie samochodu służbowego pod domem pracownika i podatek VAT

Monika Markisz        16 maja 2015        Komentarze (0)

Jeden z moich ostatnich wpisów poświęciłam skutkom podatkowym garażowania samochodu służbowego pod domem pracownika (Garażowanie samochodu nie stanowi nieodpłatnego świadczenia i nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych). Dzisiaj kilka słów na temat możliwości odliczenia podatku VAT związanego z wykorzystywaniem przez pracowników samochodów służbowych.

Oto wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 stycznia 2015 r. (I SA/Kr 1834/14, nieprawomocny), wydany w wyniku odwołania się podatnika od niekorzystnej dla niego interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

W tym wyroku Sąd przypomniał, iż parkowanie samochodu poza siedzibą firmy nie oznacza, że samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Możliwość parkowania pojazdu poza siedzibą firmy może być uzasadniona specyfiką prowadzonej działalności. Pracodawca poprzez sporządzenie stosownego regulaminu obwarowanego sankcjami za nieprzestrzeganie zapisów w nim zawartych, zapoznanie z nim użytkowników pojazdów, kontrole okresowe oraz kontrole w czasie rzeczywistym może w sposób wystarczający i obiektywny zapewnić wykorzystanie pojazdów służbowych wyłącznie dla celów działalności gospodarczej.

Podobnie orzekł WSA w Warszawie w wyroku sygn. akt III SA/Wa 3714/14, podkreślając, że jeśli parkowanie poza siedzibą  wynika ze specyfiki działalności, pozwala na to regulamin firmy i wprowadzono mechanizmy kontroli, wówczas spółka ma prawo odliczyć 100 % VAT.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: