Dwie darowizny zwolnione z podatku w jednym akcie notarialnym? To możliwe!

Monika Markisz        10 kwietnia 2014        4 komentarze

Oczywiście, zawarcie dwóch umów darowizn tej samej rzeczy lub prawa na rzecz różnych osób w jednym akcie notarialnym nie powinno budzić wątpliwości wśród prawników. Z kodeksu cywilnego nie wynika zakaz zawierania dwóch umów darowizny jedna po drugiej. Jednak każdy, kto zna ustawę o podatku od spadków i darowizn, może mieć – i słusznie – wątpliwości.

Dlaczego?

Ponieważ z ustawy tej wynika konieczność przedłożenia przy zawieraniu m. in. umów darowizn, zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia. Zawarcie dwóch umów darowizn jedna po drugiej powoduje, że przy drugiej umowie nie jest możliwe przedłożenie stosownego zaświadczenia.

W praktyce przyjmuje się, że nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia dotyczącego podatku od darowizn zwolnionych z podatku. Powyższą praktykę potwierdzają zresztą również organy podatkowe, w tym ostatnio Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z 19 lutego 2014 roku, znak IPTPB2/436-128/13-4/KK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 9 kwietnia 2009 r. nr IPPB2/436-40/09-2/MZ oraz Ministerstwo Finansów Departament Podatków i Opłat w piśmie z dnia 26 stycznia 2007 r. znak PL-8341851JB1061PDJC-345).

Porada w skrócie: Jeżeli zamierzasz zawrzeć przed notariuszem umowę darowizny, notariusz uprzedzi Cię o konieczności uzyskania w urzędzie skarbowym i przedłożenia mu stosownego zaświadczenia. W przypadku, gdy mają być w ten sposób i w tej formie zawarte dwie umowy darowizny jednocześnie w taki sposób, że A daruje pewną rzecz (lub prawo) B, a B daruje tę rzecz (lub prawo) C, wówczas zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego będzie odnosiło się wyłącznie do pierwszej transakcji. Jednak w sytuacji, gdy A i B oraz B i C są spokrewnieni, to jest należą do tzw. grupy zerowej (członkowie najbliższej rodziny lub małżonkowie), nie ma przeszkód, aby w tym samym akcie dokonać dwóch darowizn zwolnionych z podatku od spadków i darowizn.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jacek Grudzień 1, 2016 o 02:00

A jak ma się taka operacja do Art. 49. § 1. KRiO “Nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności na:
1) przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny”?

Odpowiedz

Monika Markisz Grudzień 2, 2016 o 20:59

Panie Jacku, nie widzę związku pomiędzy moim wpisem a Pana komentarzem.. Proszę o wyjaśnienie Pana watpliwości.

Odpowiedz

Mariusz Lipiec 5, 2017 o 16:36

A jak w praktyce traktują podwójną darowiznę urzędy skarbowe? lub inaczej – czy urząd skarbowy może domagać sie podatku od darowizny traktując to jako czynność pozorną w celu uniknięcia jego zapłacenia?

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 5, 2017 o 18:17

Panie Mariuszu. Uznanie umowy darowizny za pozorną wymagałoby ustalenia, jaką umowę strony chciały “ukryć”, a następnie wywodzić z tej ukrytej czynności prawnej rzeczywiste skutki podatkowe. Jest to oczywiście możliwe, organy podatkowe mają takie uprawnienia wynikające z odpowiednich przepisów (np. Ordynacji podatkowej).

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: