Darowizna ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej – podatek od spadków i darowizn i podatek dochodowy od osób fizycznych

Monika Markisz        13 września 2017        Komentarze (0)

Czy wiesz, że w 2016 roku zarejestrowano w Polsce prawie 700 spółek jawnych (dokładnie 698)?

Oznacza to, że tego rodzaju podmiotów jest w Polsce już ok. 35 tysięcy. Jako spółka osobowa, spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do KRS. Rejestracja spółki jawnej w KRS wymaga m. in. sporządzenia umowy spółki jawnej. Niby banał, a jednak…

Jedną z z najczęściej pomijanych w umowie spółki jawnej kwestii jest przenoszenia ogółu praw i obowiązków. Błąd. Dysponowanie ogółem praw i obowiązków jest bowiem sposobem przeniesienia statusu wspólnika na osobę trzecią.

Ogół praw i obowiązków w spółce jawnej może być przedmiotem obrotu  jedynie wówczas, gdy umowa spółki jawnej tak stanowi. Taki ogół praw i obowiązków można sprzedać, odziedziczyć czy wreszcie otrzymać w wyniku darowizny. Ta zasada dotyczy również tzw. udziału kapitałowego, ściśle powiązanego z wkładami wspólników, definiowanego jako określona wartość księgowa wyrażona w pieniądzu i zapisana na koncie wspólnika w księgach handlowych. Udział kapitałowy nie może być przedmiotem samodzielnego obrotu, i może być przeniesiony na inną osobę w ramach zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej.

Otrzymanie darowizny w postaci ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej w wyniku darowizny podlega podatkowi od spadków i darowizn albo zwolnieniu z tego podatku,  w zależności od relacji pomiędzy obdarowanym i darczyńcą.

Zgłoś nabycie ogółu praw i obowiązków jako darowiznę zwolnioną z podatku od spadków i darowizn na druku SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (zawarcie umowy), jeśli jesteś spokrewniony z darczyńcą (należysz do tzw. “zerowej” grupy podatkowej).

Złóż zeznanie SD-3 w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (zawarcie umowy), jeżeli nie należysz do najbliższej rodziny darczyńcy i oczekuj na wydanie przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość podatku od spadków i darowizn.

W obu wypadkach musisz podać wartość rynkową nabytego prawa. Jaka to wartość? Odpowiedź na to pytanie nie wynika z przepisów prawa i to jest problem, z którym boryka się każdy obdarowany. Mam swoje zdanie na ten temat i chętnie się nim z Tobą podzielę.

W praktyce problemy z darowizną ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej są oczywiście bardziej skomplikowane. Przykładowo, niejednokrotnie podatnicy zastanawiają się, czy wypłata zysku spółki jawnej na rzecz obdarowanego po dokonaniu darowizny również podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn? Teoria jest bowiem tylko teorią, ale to praktyka dostarcza najwięcej tematów do rozstrzygnięcia…

Jeszcze jedna ważna kwestia. W przypadku otrzymania  w drodze darowizny ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej, które to nabycie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, do przychodu uzyskanego z tytułu otrzymania tej darowizny nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet jeśli otrzymana darowizna będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Porada w skrócie:

Jeśli otrzymasz w darowiźnie ogół praw i obowiązków w spółce jawnej, będziesz musiał zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym. Darowizna będzie podlegała zwolnieniu z podatku lub będzie opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Zawarcie umowy darowizny  ogółu praw i obowiązków to dopiero początek. Praktyczne problemy zaczną się później. Zachęcam jednak, abyś przewidział je wcześniej. Przemyśl taką transakcję, pogadaj z prawnikiem, a może nawet wystąp z wnioskiem do Ministra Finansów o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego?

 https://pixabay.com/pl/doradca-podatkowy-finanse-2523265/

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: