Monika Markisz

radca prawny
doradca podatkowy
Skontaktuj się!

Prawo spółek i podatki

W tym artykule wskazałam, jaki PIT płaci powołany członek zarządu w 2020 roku. Jeśli jednak w 2020 roku wypełniasz PIT-11, wskazując w nim przychody (dochody) osiągane przez powołanego członka zarządu w 2019 roku, powinieneś skorzystać w tym celu z formularza PIT-11 (wersja 25). Przychód, koszt uzyskania przychodów i dochód wykazujesz w części E.4, pozycje 47-50.

Temat poboru zaliczki na  PIT oraz ewentualnych składek na ubezpieczenia społeczne/zdrowotne osób pełniących funkcję na podstawie powołania wraca co roku (a po raz pierwszy pisałam o tym w 2014 roku). Sposób poboru zaliczki na PIT od wynagrodzeń członków zarządu spółek kapitałowych i fundacji pełniących swoją funkcję na podstawie powołania uległ zmianie po 1 października 2019 roku. […]

Wynagrodzenie prokurenta – ZUS i podatki Zasady opodatkowania i ozusowania wynagrodzenia prokurenta, który został powołany do pełnienia swojej funkcji wyjaśniałam we wpisie z 2017 roku, jak również który nadal zachował swoją aktualność w 2019 roku. Interpretacja indywidualna DKIS W ostatnim czasie prawidłowość powyższego stanowiska w zakresie PIT potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej […]

W latach 2019 i 2020 zmiany w Kodeksie spółek handlowych objęły m. in. przekształcanie spółek. Proces przekształcenia, przeprowadzany w trybie Kodeksu spółek handlowych, obejmuje m. in. etap badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta. Opinia biegłego rewidenta ma na celu odpowiedź na pytanie, czy plan przekształcenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie. Koszt opinii biegłego rewidenta bywa […]

We wpisie poświęconym skutkom przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie składki wypadkowej wspomniałam o wydanej przez ZUS interpretacji z dnia 19 marca 2019 roku znak WPI/200000/43/177/2019. Przypomnę, że ZUS potwierdził prawidłowość stanowiska wnioskodawcy, zgodnie z którym: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy powinna opłacać składki na ubezpieczenie wypadkowe według […]