PCC

Dział spadku i (prawdopodobnie) wszystkie podatki na praktycznym przykładzie

Monika Markisz        03 czerwca 2014        9 komentarzy

O dziale spadku pisałam tutaj. O sprawach spadkowych czytajcie również na blogu Mec. Katarzyny Skowrońskiej. Dzisiaj praktyczny przykład zdarzenia związanego z dziedziczeniem i analiza skutków podatkowych. Stan faktyczny Pan Jan Ostrowski umiera w listopadzie 2013 roku. Spadek po nim dziedziczą po równo: żona Alicja, córka Anna i syn Jacek. W skład spadku wchodzi, m. in. […]

Podatki trzeba płacić i nie ma co do tego wątpliwości. Jeśli jednak można skorzystać ze zwolnienia w podatku, należy z takiej możliwości korzystać. Najgorszym rozwiązaniem jest opcja „na przeczekanie”. Polega to na zaniedbaniu obowiązków zgłoszeniowych i wiara w to, że po upływie określonego czasu zobowiązanie podatkowe się przedawni. Pisałam już (tutaj), że takie myślenie może […]

Zniesienie współwłasności i podatki w praktyce

Monika Markisz        15 kwietnia 2014        10 komentarzy

Oto autentyczna historia. Dwóch współwłaścicieli nieruchomości nabytej w 2012 roku zawiera w 2014 roku przed sądem ugodę, na mocy której dochodzi do zniesienia współwłasności. Sąd w orzeczeniu przyznaje nieruchomość na rzecz Pana A i nakazuje spłatę na rzecz drugiego współwłaściciela, Pana B. Kwota spłaty odpowiada wartości udziału w nieruchomości wyliczonej zgodnie z wyceną biegłego. Sąd […]

Datio in solutum – podatek od czynności cywilnoprawnych

Monika Markisz        04 kwietnia 2014        Komentarze (0)

Seria artykułów o datio in solutum nie byłaby kompletna, jeśli nie wspomniałabym o podatku od czynności cywilnoprawnych. W odróżnieniu od kwestii opodatkowania stron datio in solutum podatkiem dochodowym, która na ten moment nie jest uregulowana, nie ma wątpliwości, że datio in solutum nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Jest tak dlatego, że ustawa o PCC […]

Spółka cywilna jest uważana za spółkę osobową w świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.  Dzisiaj chciałabym przedstawić Ci podatkowe problemy związane z wniesieniem wkładu do spółki cywilnej (na etapie podpisania umowy spółki lub już w czasie jej obowiązywania) na gruncie przepisów tej ustawy. Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej jest tak naprawdę równoznaczne z wniesieniem […]