Ordynacja podatkowa

Każdy, kto ma do czynienia z podatkami wie, że jednolita interpretacja przepisów tej dziedziny prawa właściwie nie istnieje. Albo inaczej – w wielu sprawach organy podatkowe i sądy administracyjne w podobnych sprawach zajmują często kompletnie różne (a nawet niekiedy zupełnie sprzeczne ze sobą) stanowiska. Przykładowo, na moim blogu znajdziesz dwa różne artykuły dotyczące możliwości uznania […]

Terminy przedawnienia w ustawie o podatku od spadków i darowizn-studium przypadku

Monika Markisz        17 kwietnia 2014        Komentarze (0)

Oto sytuacja, jakich wiele. Pan Jan Nowak otrzymał wezwanie z urzędu skarbowego. W terminie siedmiu dni ma obowiązek stawić się w urzędzie i wyjaśnić, skąd miał pieniądze na zakup mieszkania. Mieszkanie kupił w 2009 roku za 200.000 zł. Pan Nowak nie zaciągnął kredytu na zakup tej nieruchomości. Tak naprawdę mieszkanie zostało sfinansowane w części (80.000zł) […]

Działalność gospodarczą można prowadzić nawet o tym nie wiedząc

Monika Markisz        12 kwietnia 2014        Komentarze (0)

Jeżeli prowadzisz działalność zarobkową w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu  i na własny lub cudzy rachunek – twoja aktywność spełnia wszystkie kryteria to tego, aby ją uznać za pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji powinieneś wykazać przychód do opodatkowania i (ewentualnie) wykazać w deklaracji […]

Jeśli zapytasz kogokolwiek, czy przedsiębiorca powinien pozostawać ze swoim małżonkiem w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej, usłyszysz zapewne, że lepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest intercyza. Czy jednak jest tak zawsze? Nie jest, szczególnie jeśli chodzi o podatki. Czasem intercyza to gorsze rozwiązanie… Ale zacznijmy od początku. Ordynacja podatkowa przewiduje, że podatnik odpowiada całym swoim majątkiem […]

Masz problem podatkowy i postanawiasz napisać wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Dobrze, ale w pierwszej kolejności zastanów się, czy możesz to zrobić? Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego może bowiem złożyć jedynie osoba, posiadająca tzw. „interes prawnopodatkowy”. Jest to pojęcie niezdefiniowane w ustawie – Ordynacja podatkowa. Na pewno interes prawnopodatkowy […]