Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej bez wynagrodzenia i podatki

Monika Markisz        23 września 2017        Komentarze (0)

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej to poważna decyzja. Często takie zdarzenia wiążą się z (dobrowolną lub nie) rezygnacją przez występującego ze spółki wspólnika z wynagrodzenia. Jedną z zapominanych kwestii w takiej sytuacji są niekiedy podatki.

Warto więc zadać sobie pytanie:

czy w sytuacji, gdy jeden wspólnik spółki jawnej występuje ze spółki i rezygnuje z otrzymania z tego tytułu jakiegokolwiek przysporzenia, po jego stronie powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

A może taki obowiązek ciąży w takiej sytuacji na tych wspólnikach, którzy pozostają w spółce?

W jednym z ostatnio wydanych orzeczeń, WSA w Warszawie potwierdził, że w momencie wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej  i rezygnacji przez niego z wynagrodzenia, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku ani przez niego, ani przez wspólników pozostających w spółce. Majątek byłego wspólnika stanowi własność spółki, a nie pozostałych wspólników. Wartość tego pozostawionego majątku to nie jest również nieodpłatne świadczenie, które generowałoby obowiązek zapłaty podatku po stronie wspólników pozostających w spółce jawnej.

Zainteresowanych tematem odsyłam do lektury m. in. uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie z dnia 14 września 2017 roku (III SA/Wa 2905/16).

https://pixabay.com/pl/ludzie-cz%C5%82owiek-guy-broda-laptop-2605980/

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: