Monika Markisz

radca prawny
doradca podatkowy
Skontaktuj się!

styczeń 2020

W tym artykule wskazałam, jaki PIT płaci powołany członek zarządu w 2020 roku. Jeśli jednak w 2020 roku wypełniasz PIT-11, wskazując w nim przychody (dochody) osiągane przez powołanego członka zarządu w 2019 roku, powinieneś skorzystać w tym celu z formularza PIT-11 (wersja 25). Przychód, koszt uzyskania przychodów i dochód wykazujesz w części E.4, pozycje 47-50.

Temat poboru zaliczki na  PIT oraz ewentualnych składek na ubezpieczenia społeczne/zdrowotne osób pełniących funkcję na podstawie powołania wraca co roku (a po raz pierwszy pisałam o tym w 2014 roku). Sposób poboru zaliczki na PIT od wynagrodzeń członków zarządu spółek kapitałowych i fundacji pełniących swoją funkcję na podstawie powołania uległ zmianie po 1 października 2019 roku. […]