Monika Markisz

radca prawny
doradca podatkowy
Skontaktuj się!

kwiecień 2018

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 723. Publikacja ustawy nastąpiła w dniu 12 kwietnia 2018 roku. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem rozdziału 6 (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych), art. 194 i art. 195, które wchodzą w […]

W dniu 28 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 1 marca 2018 roku  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa zostanie teraz opublikowana w Dzienniku Ustaw i rozpocznie się wielkie odliczanie. Ustawa wchodzi bowiem w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem rozdziału 6, art. 194 i art. 195, które […]