Monika Markisz

radca prawny
doradca podatkowy
Skontaktuj się!

listopad 2015

Radca prawny nie interesuje się w takiej sytuacji podatkami. A chyba powinien… Szczególnie podatkiem od towarów i usług. Może pamiętasz, że o serii wpisów mojego autorstwa poświęconych skutkom podatkowym wnoszenia różnych wkładów do spółek prawa handlowego. I między innymi pisałam o podatku od towarów i usług (zajrzyj tutaj). Na gruncie prawa podatkowego wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w […]