Wrzesień 2015

Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Monika Markisz        09 września 2015        8 komentarzy

Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga: czasu zaangażowania. Czas potrzebny do przeprowadzenia tego procesu to kilka miesięcy – w zależności od konkretnego przypadku. Z moich doświadczeń wynika, że można tego dokonać w 4-5 miesięcy, licząc od podjęcia decyzji do dnia zarejestrowania przekształcenia w KRS. Mówiąc o “zaangażowaniu” mam na myśli zaangażowanie finansowe […]