Luty 2015

  Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i składania sprawozdań finansowych złożysz na zasadach opisanych w tym wpisie: Jak zgłosić sprawozdanie finansowe i dokumenty finansowe do KRS po 15 marca 2018 roku – S24 Uwaga! Poniższy wpis był aktualny do 14 marca 2018 roku! W 2015 roku zmianie uległy przepisy ustawy o rachunkowości i ustawy o […]

Kancelaria radcy prawnego lub adwokata w mieszkaniu – skutki podatkowe

Monika Markisz        06 lutego 2015        Komentarze (0)

Zdarza się, że radca prawny lub adwokat wskazuje własne mieszkanie jako siedzibę swojej kancelarii. Podstawową zaletą takiego stanu rzeczy jest brak konieczności ponoszenia wydatków na wynajem powierzchni biurowej. Kolejnym plusem jest możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kwoty czynszu, opłat za media, podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu czy zapłaconych odsetek od kredytu hipotecznego […]

Biura  rachunkowe mogą jednak korzystać ze zwolnienia z VAT – więcej przeczytasz tutaj. O wątpliwościach, z jakimi zmagają się biura rachunkowe stojące przed dylematem: Czy mogę skorzystać ze zwolnienia podmiotowego (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT)? pisałam w artykule pt. Biura księgowe i podatek VAT po deregulacji z 2014 roku. Moim zdaniem, z uwagi na […]

Biura księgowe i podatek VAT po deregulacji z 2014 roku

Monika Markisz        03 lutego 2015        Komentarze (0)

Biura rachunkowe mogą jednak korzystać ze zwolnienia z VAT – więcej przeczytasz tutaj. Jeżeli prowadzisz biuro rachunkowe, to pewnie już wiesz, że od czasu deregulacji z sierpnia 2014 roku, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (działalność rachunkowo-księgowa) jest klasyfikowane przez organy podatkowe jako usługa doradztwa, co wynika m. in. z nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym. O całej dyskusji […]

Umowa powiernictwa i podatki

Monika Markisz        01 lutego 2015        Komentarze (0)

Teoretycznie rzecz biorąc istotą umowy powiernictwa jest zapewnienie powierzającemu anonimowości względem osób trzecich w zakresie posiadanych przez niego aktywów. Podmiot, któremu przysługuje nominalnie prawo podmiotowe wykonuje je w interesie innego podmiotu. Idea powiernictwa wypływa z przedstawicielstwa, którego istotą jest przecież dokonywanie czynności w imieniu i na rzecz osoby trzeciej oraz z zasady swobody umów. Umowy […]