Wrzesień 2014

Dobrze, że w końcu Minister Finansów jednoznacznie określił, do jakiego źródła przychodów przyporządkować wynagrodzenie za udostępnienie przez osobę fizyczną miejsca na swojej stronie internetowej (np. pod reklamy). Swoje stanowisko Minister wyraził w interpretacji ogólnej z dnia 5 września 2014 roku, sygnatura DD2/033/55/KBF/14/RD-75000. Minister wyjaśnił, że dotychczasowe stanowisko organów podatkowych w tym przedmiocie różniło się od […]

Moje wpisy o podatkowych skutkach zniesienia współwłasności (tutaj) i działu spadku (tutaj) są przez Was bardzo często czytane. W związku z tym postanowiłam przypomnieć moim Czytelnikom jedną ważną kwestię. Od kiedy należy liczyć pięcioletni termin, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, po upływie którego można sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez konieczności […]