Lipiec 2014

Jeżeli kupujesz dużą działkę, być może zamierzasz podzielić taką nieruchomość na mniejsze działki gruntu i sprzedawać je po kolei. A może dostałeś działkę budowlaną np. w drodze spadku czy darowizny i rozważasz przeprowadzenie podobnego scenariusza. I możesz mieć w tym momencie problem. Problem podatkowy. Z dużą dozą prawdopodobieństwa taka aktywność zostanie bowiem uznana za działalność […]

Pod jednym artykułów na moim blogu znajdziecie pytanie o stawki podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (czytaj tutaj). W związku z tym, że kwestia opodatkowania takich nieruchomości budzi nadal wątpliwości, warto zwrócić uwagę na wyrok NSA wydany w sprawie II FSK 1660/12. Bardzo ucieszył mnie fakt, że Sąd  odniósł się do […]

Każdy, kto ma do czynienia z podatkami wie, że jednolita interpretacja przepisów tej dziedziny prawa właściwie nie istnieje. Albo inaczej – w wielu sprawach organy podatkowe i sądy administracyjne w podobnych sprawach zajmują często kompletnie różne (a nawet niekiedy zupełnie sprzeczne ze sobą) stanowiska. Przykładowo, na moim blogu znajdziesz dwa różne artykuły dotyczące możliwości uznania […]

Podatek od czynności cywilnoprawnych to jedno z takich obciążeń, o którym nie sposób zapomnieć w sytuacji wnoszenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej tytułem aportu do spółki kapitałowej. Jednak niekiedy wniesienie przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej nie podlega PCC. Dotyczy to jednak wyłącznie takiej sytuacji, gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa spółki kapitałowej. Zgodnie z […]

Jednym z najbardziej popularnych (i najczęściej czytanych) artykułów na moim blogu jest ten, który dotyczy opodatkowania i ozusowania wynagrodzenia powołanego członka zarządu spółki kapitałowej lub fundacji. Postanowiłam tym razem opisać, jak wygląda kwestia podatków i ZUS od wynagrodzenia powołanego członka rady nadzorczej, z którym nie zostaje podpisana żadna umowa (np. o pracę lub zlecenie). Przychód […]