Czerwiec 2014

Umowa spółki kapitałowej w praktyce i podatki

Monika Markisz        28 czerwca 2014        Komentarze (0)

Wyczekane wakacje nadeszły. Moi starsi synowie – Maks i Aleks wyjechali na kolonie. Mały Kuba raczkuje po całym domu i głośno gaworzy. Mam więc około dwóch-trzech minut na kolejny wpis o podatkach dla prawników. Tym razem napiszę o umowach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Czasami jest tak, że z pozoru niewinne postanowienie umowy spółki wywołuje zupełnie niespodziewane skutki. Ot, […]

Na moim blogu umieściłam artykuł o skutkach i formie sprzedaży przedsiębiorstwa na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (czytaj: tutaj). Napisałam, że sprzedaż przedsiębiorstwa (czy – analogicznie – inne formy przeniesienia jego własności, takie jak darowizna czy zamiana)  nie podlega przepisom ustawy o podatku VAT i transakcja tego rodzaju nie wymaga od sprzedawcy […]

Skutki podatkowe niezgłoszenia do KRS podwyższenia kapitału zakładowego

Monika Markisz        14 czerwca 2014        Komentarze (1)

Tych z Was, którzy zajmują się sprawami gospodarczymi, w tym dotyczącymi spółek prawa handlowego, zachęcam do lektury uzasadnienia wyroku WSA w Łodzi z dnia 27 lutego 2014 roku wydanego w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 1425/13. W sprawie rozstrzygniętej przez Sąd najważniejszą była kwestia skutków podatkowych, jakie wynikają z niezgłoszenia w terminie do KRS […]

Dział spadku i (prawdopodobnie) wszystkie podatki na praktycznym przykładzie

Monika Markisz        03 czerwca 2014        9 komentarzy

O dziale spadku pisałam tutaj. O sprawach spadkowych czytajcie również na blogu Mec. Katarzyny Skowrońskiej. Dzisiaj praktyczny przykład zdarzenia związanego z dziedziczeniem i analiza skutków podatkowych. Stan faktyczny Pan Jan Ostrowski umiera w listopadzie 2013 roku. Spadek po nim dziedziczą po równo: żona Alicja, córka Anna i syn Jacek. W skład spadku wchodzi, m. in. […]

Dział spadku, nieruchomości i podatek dochodowy od osób fizycznych

Monika Markisz        02 czerwca 2014        2 komentarze

Więcej o dziale spadku przeczytasz w Dział spadku i (prawdopodobnie) wszystkie podatki na praktycznym przykładzie. Podział majątku wchodzącego w skład masy spadkowej nie jest rzadkością. Typowy scenariusz zakłada dokonanie spłat na rzecz tych spadkobierców, którzy przekazują poszczególne składniki masy spadkowej na rzecz innych spadkobierców. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się właścicielami przyznanych im praw […]