Maj 2014

Mój kolejny wpis tak naprawdę powinien nosić inny tytuł, na przykład: Jeżeli już naprawdę muszę zapłacić podatek, to chcę to zrobić jak najpóźniej. Dlaczego? Ponieważ niekiedy możliwe jest przesunięcie terminu zapłaty podatku o rok. Jak to zrobić i w jakiej sytuacji jest to możliwe? Odpowiedź na to pytanie nie jest specjalnie trudna czy też skomplikowana, […]

Na kanwie opisanego tutaj stanu faktycznego wskażę Ci dzisiaj skutki, jakie wywoła wniesienie know-how do spółek prawa handlowego w zakresie podatku od towarów i usług. W ustawie o podatku VAT nie znajdziesz odpowiedzi na to pytanie, za to w interpretacjach organów podatkowych oraz orzecznictwie sądów administracyjnych – tak. Wniesienie know-how do spółki kapitałowej W interpretacji indywidualnej […]

Rafał chce wnieść know-how do spółki prawa handlowego. Wiemy już, jakie konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych spowoduje wniesienie tego rodzaju wkładu do spółki kapitałowej (więcej na ten temat przeczytasz tutaj). Dzisiaj – odpowiedź na pytanie o skutki podatkowe wniesienia know-how do spółki osobowej. Gdyby Rafał zdecydował się na założenie (wraz z innymi osobami) […]

UWAGA! Po zmianach ustaw podatkowych, wnoszenie komercjalizowanej własności intelektualnej (w tym know-how) do spółek prawa handlowego jest opodatkowane w odroczonym terminie 5 lat. Przypominam, że w tym tygodniu mówimy o know-how, w oparciu o sytuację Rafała, opisaną tutaj. Tym razem – jakie skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych spowoduje wniesienie do spółki kapitałowej know-how […]

Poznaj Rafała. Rafał pracuje w firmie informatycznej, jednak chce założyć spółkę prawa handlowego. Jaką? Jeszcze nie wie, wszystko zależy od kosztów funkcjonowania danej jednostki, w tym podatków. Rafał nie chce angażować w to przedsięwzięcie swoich pieniędzy, nieruchomości czy rzeczy, które mogłyby być wkładem do spółki. Jednak Rafał jest świetnym programistą i zna specyfikę funkcjonowania podmiotów […]