Marzec 2014

Wakacje

Monika Markisz        28 marca 2014        Komentarze (0)

Ech, kto nie lubi wakacji… Na pewno i Ty nie możesz się ich doczekać. Niebawem nadejdzie lato i wyczekiwany okres odpoczynku. Możesz więc być zaskoczony, że w podatkach też bywają wakacje (podatkowe). Chodzi o pewien czas, w którym podmiot, będący formalnie podatnikiem, nie musi płacić podatku. Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowią, że […]

Zarząd jest ubezpieczony, a jego członkowie nie uzyskują przychodu

Monika Markisz        27 marca 2014        Komentarze (0)

Bycie członkiem zarządu ma swoje plusy i minusy. Świadomy swojej odpowiedzialności członek zarządu zdaje sobie sprawę z tego, że jego działania mogą mieć wymierny wpływ nie tylko spółkę, ale i osoby trzecie. W wielu spółkach zawierane są umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (a czasami także członków rady nadzorczej, prokurentów, innych pracowników wykonujących funkcje zarządcze […]

Sprzedaż przedsiębiorstwa bez podatku VAT i bez faktury VAT

Monika Markisz        25 marca 2014        Komentarze (0)

Pan X, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, postanowił sprzedać spółce z ograniczoną odpowiedzialnością trwały majątek ruchomy i majątek obrotowy wykorzystywane w działalności gospodarczej oraz „przenieść” do tej spółki wszystkich pracowników na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej były przez Pana X wynajmowane. Czy przedmiot sprzedaży stanowi przedsiębiorstwo? Jakie są skutki takiej […]

Przekazanie zysku na kapitał zapasowy a przychód z nieodpłatnych świadczeń

Monika Markisz        24 marca 2014        Komentarze (0)

Zanim podzielisz zysk wypracowany przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zastanów się jak możesz to zrobić. Teoretycznie możliwości jest sporo. Wypłata dywidendy, podwyższenie kapitału zakładowego, pokrycie straty, wypłata nagród dla pracowników… wymieniać można tak jeszcze długo. W wielu spółkach, decyzją wspólników, zysk zostaje przekazany na kapitał zapasowy. Nie zawsze jednak takie rozwiązanie jest dopuszczalne. Czasami bywa ryzykowne. Dlaczego? A […]

Umowa spółki osobowej – wkłady, udział w zyskach i stratach

Monika Markisz        23 marca 2014        Komentarze (0)

Uzyskanie statusu wspólnika w spółce osobowej wymaga między innymi wniesienia wkładu. Wkłady mogą być pieniężne lub niepieniężne. Z umowy spółki wynika określony podział zysków i strat. Chciałabym przedstawić Ci skutki podatkowe takiej sytuacji, gdy udział w zysku jest nieproporcjonalny do wniesionego wkładu oraz zwrócić Twoją uwagę na proporcje podziału zysków i strat. 1.      Udział w […]