Informacja dla Twojej księgowej

Monika Markisz        13 sierpnia 2019        Komentarze (0)

Założę się, że Twoja księgowa skarży się, że przepisy prawa podatkowego zmieniają się jak w kalejdoskopie. Próby śledzenia tych zmian mogą zająć wiele godzin. W Internecie jest multum artykułów, ale jak ocenić ich jakość?

Próbę ogarnięcia tej karuzeli legislacyjnej podjęło Wydawnictwo RACHUNKOWOŚĆ i efekty ich pracy znajdziesz tutaj. “Podatki 2019” to pozycja, która obejmuje swoim zakresem zmiany w PIT, CIT i VAT w 2019 i 2020 roku. Do kompletu warto dobrać jeszcze “Zamknięcie roku”.

Polecam!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

Historia mojego bloga sięga 2014 roku, kiedy to opublikowałam pierwsze wpisy poświęcone kwestiom prawno-podatkowym. Ale ten czas szybko leci… Od ponad 5 lat, jednym z najpopularniejszych artykułów na moim blogu jest ten poświęcony ujawnianiu w rejestrze przedsiębiorców rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców (tj. działalności przeważającej i podstawowej). Możesz go przeczytać tutaj.

Do dnia 1 grudnia 2019 roku należy:

  1. dokonać zmiany umowy spółki/statutu (formalności związane ze zmianą umow/statutu zależą od tego, w jakiej formie jest prowadzona działalność gospodarcza). Poczytaj o tej kwestii tutaj.
  2. złożyć w KRS wniosek o ujawnienie zmiany wpisu w zakresie przedmiotu działalności ujawnionego w KRS poprzez wybór 10 kodów PKD, w tym jednego PKD w zakresie przedmiotu działalności przeważającej (według formuły: XX.XX.Z). Zgłoszenie tej zmiany następuje na formularzu KRS ZM. Formularz jest załącznikiem do wniosku głównego. Wniosek podlega opłacie w wysokości 350 zł (250 zł opłata sądowa i 100 zł za ogłoszenie w MSiG). Może w zakresie wypełniania formularza KRS-ZM pomocne będą moje uwagi zawarte w tym artykule?

Kilka dni temu moja koleżanka, mec. Aneta Kułakowska opublikowała na swoim blogu (https://zarzadwspolceakcyjnej.pl) świetny (jak zwykle!) wpis poświęcony przedmiotowi działalności gospodarczej w spółce akcyjnej. Jednak wbrew pozorom, artykuł może być wartościową lekturą nie tylko dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, ale i inych przedsiębiorców ujawnianych w rejestrze przedsiębiorców KRS. Anecie dziękuję za możliwość przywołania jej wpisu, a Was zachęcam do lektury i uaktualniania danych!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

Objaśnienia podatkowe – MDR

Monika Markisz        31 stycznia 2019        Komentarze (0)

W czwartek, 31 stycznia 2019 roku, Ministerstwo Finansów opublikowało Objaśnienia podatkowe dotyczące Informacji o schematach podatkowych (MDR).

Objaśnienia liczą 102 strony.

Pełną treść Objaśnień znajdziesz tutaj.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie planowanego wdrożenia Programu Współdziałania.

W projekcie ustawy Nowa Ordynacja podatkowa, przygotowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego, zawarto przepisy dotyczące nowej formy zapewnienia prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych polegającą na bliskiej współpracy z
podatnikiem pod nazwą Współdziałanie. Jest to nowa formuła, nieznana dotąd w prawie podatkowym.

Zapisy w zakresie Współdziałania zostały również zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa.

Konsultacje dotyczą wypracowania we współpracy z podatnikami oraz innymi interesariuszami zasad funkcjonowania Programu Współdziałania, w tym wypracowanie najważniejszych założeń modelu Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (dalej RWNP) oraz audytu podatkowego spełniającego oczekiwania wszystkich interesariuszy.

Ze względu na fakt, że przepisy dotyczące współdziałania obejmują obszar niebędący dotychczas obszarem uregulowanym w polskim systemie podatkowym, a sposób współdziałania w zakresie najważniejszych elementów Umowy (RWNP, proces audytu) ze względu na swoją obszerność nie będzie uregulowany również w kolejnych nowelizacjach Ordynacji podatkowej – konieczne jest wypracowanie, w drodze wzajemnych konsultacji z interesariuszami, wytycznych i objaśnień do zasad Współdziałania.

Biorąc pod uwagę wskazane okoliczności oraz fakt, że filarami Programu Współdziałania są wzajemna transparentność, dobrowolność, zrozumienie i uzasadnione zaufanie Minister Finansów zdecydował o potrzebie przeprowadzenia konsultacji na rzecz przyjęcia wytycznych w zakresie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego oraz wydania objaśnień dotyczących stosowania przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie Współdziałania i audytu podatkowego.

Celem Konsultacji jest pozyskanie dodatkowej wiedzy, stanowisk i opinii podmiotów zainteresowanych tymi przepisami oraz kształtem planowanych wytycznych i objaśnień.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

W dniu 28 stycznia 2019 roku w godzinach 11.40-14.00, w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie odbędzie się szkolenie z tematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kancelarii radcy prawnego.

Przedmiotem szkolenia jest wskazanie obowiązków nałożonych na radców prawnych w zakresie procedur, dokumentacji i zgłoszeń dotyczących zdarzeń, mogących stanowić pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

Więcej o szkoleniu przeczytasz tutaj.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl