Objaśnienia podatkowe – MDR

Monika Markisz        31 stycznia 2019        Komentarze (0)

W czwartek, 31 stycznia 2019 roku, Ministerstwo Finansów opublikowało Objaśnienia podatkowe dotyczące Informacji o schematach podatkowych (MDR).

Objaśnienia liczą 102 strony.

Pełną treść Objaśnień znajdziesz tutaj.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie planowanego wdrożenia Programu Współdziałania.

W projekcie ustawy Nowa Ordynacja podatkowa, przygotowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego, zawarto przepisy dotyczące nowej formy zapewnienia prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych polegającą na bliskiej współpracy z
podatnikiem pod nazwą Współdziałanie. Jest to nowa formuła, nieznana dotąd w prawie podatkowym.

Zapisy w zakresie Współdziałania zostały również zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa.

Konsultacje dotyczą wypracowania we współpracy z podatnikami oraz innymi interesariuszami zasad funkcjonowania Programu Współdziałania, w tym wypracowanie najważniejszych założeń modelu Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (dalej RWNP) oraz audytu podatkowego spełniającego oczekiwania wszystkich interesariuszy.

Ze względu na fakt, że przepisy dotyczące współdziałania obejmują obszar niebędący dotychczas obszarem uregulowanym w polskim systemie podatkowym, a sposób współdziałania w zakresie najważniejszych elementów Umowy (RWNP, proces audytu) ze względu na swoją obszerność nie będzie uregulowany również w kolejnych nowelizacjach Ordynacji podatkowej – konieczne jest wypracowanie, w drodze wzajemnych konsultacji z interesariuszami, wytycznych i objaśnień do zasad Współdziałania.

Biorąc pod uwagę wskazane okoliczności oraz fakt, że filarami Programu Współdziałania są wzajemna transparentność, dobrowolność, zrozumienie i uzasadnione zaufanie Minister Finansów zdecydował o potrzebie przeprowadzenia konsultacji na rzecz przyjęcia wytycznych w zakresie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego oraz wydania objaśnień dotyczących stosowania przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie Współdziałania i audytu podatkowego.

Celem Konsultacji jest pozyskanie dodatkowej wiedzy, stanowisk i opinii podmiotów zainteresowanych tymi przepisami oraz kształtem planowanych wytycznych i objaśnień.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

W dniu 28 stycznia 2019 roku w godzinach 11.40-14.00, w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie odbędzie się szkolenie z tematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kancelarii radcy prawnego.

Przedmiotem szkolenia jest wskazanie obowiązków nałożonych na radców prawnych w zakresie procedur, dokumentacji i zgłoszeń dotyczących zdarzeń, mogących stanowić pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

Więcej o szkoleniu przeczytasz tutaj.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

Szkolenie OIRP Lublin: Raportowanie schematów podatkowych

Monika Markisz        14 stycznia 2019        Komentarze (0)

W dniu 28 stycznia 2019 roku w godzinach 9-11.30, w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie odbędzie się szkolenie z tematyki raportowania schematów podatkowych.

Szkolenie jest adresowane do radców prawnych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat ewentualnych nowych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, jakie mogą ciążyć na nich w związku ze świadczeniem pomocy prawnej, w ich codziennej pracy zawodowej.

Więcej o szkoleniu przeczytasz tutaj.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

W “Rzeczpospolitej” z dnia 11 stycznia 2019 roku przeczytasz ciekawy, prześmiewczy, a jednak do bólu szczery felieton prof. Adama Mariańskiego. Czytaj więcej tutaj.

Czy to koniec zawodu doradcy podatkowego? Może nie aż tak, ale na pewno przed doradcami podatkowym ustawodawca postawił nie lada wyzwanie. Tak naprawdę to takie samo wyzwanie ustawodawca postawił przed każdym, kto chciałby stosować, wdrażać, uzgadniać, proponować agresywne optymalizacje podatkowe lub inne rozwiązania dające korzyści podatkowe. Może to być np. radca prawny, biegły rewident, notariusz, księgowa itd.

Jako ciekawostkę dodam również, że w Internecie pojawiają się już oferty pracy dla osób, których obowiązkiem ma być analiza sytuacji pracodawcy pod kątem ewentualnego powstania obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR). A to ciekawe, ponieważ takiego stanowiska pracy dotąd jeszcze nie było… Anyone?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl