Monika Markisz

radca prawny
doradca podatkowy
Skontaktuj się!

W tym artykule wskazałam, jaki PIT płaci powołany członek zarządu w 2020 roku.

Jeśli jednak w 2020 roku wypełniasz PIT-11, wskazując w nim przychody (dochody) osiągane przez powołanego członka zarządu w 2019 roku, powinieneś skorzystać w tym celu z formularza PIT-11 (wersja 25).

Przychód, koszt uzyskania przychodów i dochód wykazujesz w części E.4, pozycje 47-50.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

Temat poboru zaliczki na  PIT oraz ewentualnych składek na ubezpieczenia społeczne/zdrowotne osób pełniących funkcję na podstawie powołania wraca co roku (a po raz pierwszy pisałam o tym w 2014 roku).

Sposób poboru zaliczki na PIT od wynagrodzeń członków zarządu spółek kapitałowych i fundacji pełniących swoją funkcję na podstawie powołania uległ zmianie po 1 października 2019 roku. Nie zmieni się jednak to, że przychody powołanego członka zarządu stanowią nadal przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Od 1 października 2019 roku, jak również w 2020 roku, od wynagrodzenia powołanego członka zarządu spółka (fundacja) pobiera zaliczkę na podatek w wysokości 17% dochodu. Przychód z tytułu wynagrodzenia uzyskanego przez członka zarządu pomniejsza się o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości podstawowych kosztów pracowniczych – 250 zł miesięcznie.

Jeśli wynagrodzenie członka zarządu nie przekracza 200 zł, to płatnik (spółka lub fundacja) pobiera zryczałtowany podatek według stawki 17% od przychodu, bez pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodów.

Spółka lub fundacja, jako płatnik, wpłaca zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty. Do końca lutego roku, następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód należy podatnikowi – członkowi zarządu oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według jego miejsca zamieszkania przekazać informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowych (PIT-11).

Pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Dla zainteresowanych tematyką składek ZUS, odsyłam m. in. do decyzji Oddziału ZUS w Gdańsku znak DI/100000/43/488/2018. Wynika z niej, że nie trzeba odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia członka zarządu spółki kapitałowej powołanego do pełnienia swojej funkcji na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników.

Powyższe zasady znajdą zastosowanie w odniesieniu nie tylko do członków zarządu spółek kapitałowych, lecz również fundacji. W przypadku członka zarządu fundacji, którego poza stosunkiem organizacyjnym powołania 
nie łączy z fundacją żadna inna umowa, nie podlega on ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnemu. Tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie w decyzji 362 z 1 kwietnia 2014 r. (WPI/200000/43/ 362/2014).

O tym, jakie skutki wywoła nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu pisałam tutaj.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

Rok 2019 już praktycznie za nami.

Dziękuję Wszystkim Czytelnikom mojego bloga za Waszą obecność i wiele inspiracji.

Wierzę, że nowy 2020 rok przyniesie Państwu wiele pozytywnych zdarzeń i wyzwań. Mam wielką nadzieję, że znajdziemy wszyscy siłę do pokonywania trudności w życiu zawodowym i osobistym. A przede wszystkim życzę wszystkim Czytelnikom mojego bloga zdrowia i szczęścia.

Obrazek: https://pixabay.com/pl/illustrations/digitalizacja-transformacja-4689530/

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

Wynagrodzenie prokurenta – ZUS i podatki

Zasady opodatkowania i ozusowania wynagrodzenia prokurenta, który został powołany do pełnienia swojej funkcji wyjaśniałam we wpisie z 2017 roku, jak również który nadal zachował swoją aktualność w 2019 roku.

Interpretacja indywidualna DKIS

W ostatnim czasie prawidłowość powyższego stanowiska w zakresie PIT potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 9 października 2019 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.437.2019.2.MK

Organ podatkowy stwierdził w tej interpretacji, że:

spółka, wypłacając prokurentowi wynagrodzenie na podstawie uchwały zarządu, z tytułu pełnienia funkcji prokurenta w tej spółce, nie jest zobowiązana do poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Wynagrodzenie prokurenta zalicza się do przychodów z innych źródeł. Spółka powinna sporządzić i przekazać prokurentowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informację PIT-11, w której wykaże przychody z pełnienia funkcji prokurenta.

Wynagrodzenie prokurenta – ZUS i podatki w 2020 roku

W 2020 roku powyższe zasady nie ulegną zmianie.

Obrazek dzięki uprzejmości: https://pixabay.com/pl/illustrations/raport-%C5%BC%C4%85danie-zasoby-umowy-3183779/

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

Od 23 grudnia 2019 roku działa Rejestr Danych Kontaktowych.

Możesz przekazać urzędowi swoje aktualne dane kontaktowe – numer telefon i adres e-mail.

Wystarczy, że przekażesz je do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK). Dzięki temu urzędnik w ważnych dla Ciebie sprawach zamiast wysyłać pismo – będzie mógł do Ciebie zadzwonić.

Udostępnienie danych kontaktowych następuje przez Profil Zaufany

Profil Zaufany założysz dzięki wskazówkom zamieszczonym tutaj.

Szczegóły dotyczące Rejestru Danych Kontaktowych znajdziesz pod tym adresem.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl