Przypominam, że zostało już dosłownie kilka dni* na złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego do KRS.

Takie oświadczenie składają wspólnicy spółek jawnych i partnerskich, dla których prowadzona jest dokumentacja księgowa w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Jak złożyć takie oświadczenie? Generalnie rzecz biorąc, wygląda to tak:

 1. Załóż konto na S24  lub – jeśli masz konto – zaloguj się (przejdź na dół tej strony, aby założyć konto lub zalogować się w tym systemie).
 2. Powróć do strony głównej S24 i wybierz opcję “Bezpłatne zgłaszanie sprawozdań finansowych”.
 3. Wybierz opcję “Przygotowanie i składanie zgłoszeń”.
 4. Wprowadź nr KRS swojej spółki.
 5. Wprowadź nazwę swojego zgłoszenia.
 6. Wybierz okres (za który składasz oświadczenie).
 7. Wybierz opcję “Informacja o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego”.
 8. Zatwierdź, podpisz i wyślij.

Nie musisz przy tym dołączać żadnego pisma, wniosku ani wnosić opłaty.

I tyle. Powodzenia!

*W tym roku 30 czerwca przypada w sobotę. Zgodnie z art. 115 Kodeksu cywilnego, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Już 13 lipca 2018 roku jednostki obowiązane (do których należą m. in. podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe, notaiusze, doradcy podatkowi, adwokaci czy radcowie prawni) będą musiały wdrożyć szereg czynności wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finanowaniu terroryzmu.

Jednym z obowiązków jest przygotowanie wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Samo sporządzenie takiej Procedury niewiele jednak da, jeżeli jednostka nie będzie w stanie wykazać, że znajomość przepisów i procedur jest znana  przede wszystkim pracownikom i współpracownikom jednostki obowiązanej. Dlatego jednym z załączników do Procedur, które przygotowuję, jest oświadczenie współpracowników o zapoznaniu się z Procedurą i przepisami ustawy. Ponadto każda jednostka będzie miała obowiązek m. in. dokonać analizy ryzyka oraz zawiadomić Klientów o zasadach przetwarzania danych osobowych.

W przypadku procedur, które przygotowuję, ich adresaci otrzymują ode mnie również Harmonogram czynności związanych z przestrzeganiem nowych regulacji AML. Harmonogram pomaga rozłożyć w czasie zadania, które jednostka musi indywidualnie wykonać.

zdjęcie: https://pixabay.com/pl/porz%C4%85dek-obrad-ekran-spo%C5%82eczne-2418401/

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu należy zaktualizować obowiązek szkoleniowy. Jak należy to zrobić?

Zdaniem Generalnego Inspektora, poprzez:

 1. szkolenia wewnętrzne
 2. szkolenia zewnętrzne
 3. samokształcenie

Generalny Inspektor zapowiada również wdrożenie, po kilkunastu miesiącach przerwy, platformy szkoleniowej na stronie GIIF.

Szczegóły: tutaj

Wczoraj skończyłam przygotowanie pierwszej Wewnętrzej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla właścicieli biura rachunkowego. Podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe są jednostkami obowiązanymi do przestrzegania przepisów nieobowiązującej jeszcze ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 roku, poz. 723 ze zm.), podobnie – adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami i inni…

Przepisy ww. ustawy zaczną obowiązywać w dniu 13 lipca 2018 roku. W tym okresie większość z nas będzie zapewne fizycznie (lub przynajmniej myślami) gdzieś w górach czy na plaży…  Nie jestem pewna, czy lektua procedur będzie wtedy najlepszym pomysłem…

 

Można się rozmarzyć… ech…

Wracając do meritum. Przygotowana przeze mnie Procedura liczy kilkanaście stron, a jej integralną częścią są Załączniki (m. in. oświadczenia pracowników i współpracowników, wyniki analizy ryzyka itp.).

Oto fragment Procedury porzygotowanej przeze mnie:

WEWNĘTRZNA PROCEDURA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

 Podstawa prawna i odpowiedzialność za stosowanie obowiązków

 1. Niniejsza wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Procedura) została przygotowana na podstawie art. 50 ustawy z 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm., dalej jako: ustawa).
 2. … – prowadząca/y działalność gospodarczą pod nazwą … (dalej: Biuro rachunkowe) jest podmiotem, prowadzącym działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W związku z tym Biuro rachunkowe posiada status jednostki obowiązanej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy.
 3. Organem odpowiedzialnym za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie jest Właściciel Biura rachunkowego – Pan/Pani ….
 4. Osobą odpowiedzialną  za wdrożanie obowiązków określonych w ustawie jest Właściciel Biura Rachunkowego – Pan/Pani ….
 5. Osobą odpowiedzialną w biurze rachunkowym za zapewnienie zgodności działalności Biura rachunkowego oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz Biura rachunkowego z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz za przekazywanie zawiadomień, o których mowa w ustawie, jest Właściciel – Pan/Pani ….

Zakres Procedury

Zakres Procedury obejmuje:

Ja swoje zrobiłam 🙂 Teraz czas na lekturę Procedury i wnoszenie do niej uwag przez Właściciela Biura rachunkowego, dla którego Procedura została sporządzona.

zdjęcie – https://pixabay.com/pl/beach-piasek-pomara%C5%84czowy-s%C5%82abe-1232772/

 

Publikacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Monika Markisz        16 kwietnia 2018        2 komentarze

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 723.

Publikacja ustawy nastąpiła w dniu 12 kwietnia 2018 roku.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem rozdziału 6 (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych), art. 194 i art. 195, które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Od dnia 13 lipca 2018 nowe przepisy wejdą w życie i wszystkie jednostki obowiązane będa musiały przestrzegać przepisów tej ustawy, w tym wdrożyć odpowiednie procedury (szkolenia, dokumentacja, analizy itp.)