Monika Markisz

radca prawny
doradca podatkowy
Skontaktuj się!

Drodzy Czytelnicy,

prowadzę bloga „Podatki dla prawnika” od 2014 roku. W tym czasie mojego bloga odwiedziło ponad 1,6 mln osób, a ponad 400 osób to moi stali subskrybenci. Dziękuję Wam za współtworzenie bloga i lekturę wpisów, które na nim umieszczałam.

Z uwagi na inne zobowiązania zawodowe już od dłuższego czasu nie byłam w stanie umieszczać na blogu aktualnych wpisów, ani odpowiadać na Wasze liczne pytania. Na dzień dzisiejszy podjęłam oficjalną decyzję o zakończeniu prowadzenia bloga „Podatki dla prawnika”.

Przypominam, że wpisy znajdujące się na moim blogu odnoszą się do stanu prawnego z dnia ich umieszczenia, o ile z treści wpisu nie wynika inaczej.

W razie indywidualnych pytań czy potrzeby konsultacji z zakresu prawa, w tym podatkowego, aktualne dane znajdziesz na mojej oficjalnej stronie internetowej lub na profilu Podatki dla prawnika na Facebook’u.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

W tym artykule wskazałam, jaki PIT płaci powołany członek zarządu w 2020 roku.

Jeśli jednak w 2020 roku wypełniasz PIT-11, wskazując w nim przychody (dochody) osiągane przez powołanego członka zarządu w 2019 roku, powinieneś skorzystać w tym celu z formularza PIT-11 (wersja 25).

Przychód, koszt uzyskania przychodów i dochód wykazujesz w części E.4, pozycje 47-50.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

Temat poboru zaliczki na  PIT oraz ewentualnych składek na ubezpieczenia społeczne/zdrowotne osób pełniących funkcję na podstawie powołania wraca co roku (a po raz pierwszy pisałam o tym w 2014 roku).

Sposób poboru zaliczki na PIT od wynagrodzeń członków zarządu spółek kapitałowych i fundacji pełniących swoją funkcję na podstawie powołania uległ zmianie po 1 października 2019 roku. Nie zmieni się jednak to, że przychody powołanego członka zarządu stanowią nadal przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Od 1 października 2019 roku, jak również w 2020 roku, od wynagrodzenia powołanego członka zarządu spółka (fundacja) pobiera zaliczkę na podatek w wysokości 17% dochodu. Przychód z tytułu wynagrodzenia uzyskanego przez członka zarządu pomniejsza się o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości podstawowych kosztów pracowniczych – 250 zł miesięcznie.

Jeśli wynagrodzenie członka zarządu nie przekracza 200 zł, to płatnik (spółka lub fundacja) pobiera zryczałtowany podatek według stawki 17% od przychodu, bez pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodów.

Spółka lub fundacja, jako płatnik, wpłaca zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty. Do końca lutego roku, następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód należy podatnikowi – członkowi zarządu oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według jego miejsca zamieszkania przekazać informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowych (PIT-11).

Pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Dla zainteresowanych tematyką składek ZUS, odsyłam m. in. do decyzji Oddziału ZUS w Gdańsku znak DI/100000/43/488/2018. Wynika z niej, że nie trzeba odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia członka zarządu spółki kapitałowej powołanego do pełnienia swojej funkcji na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników.

Powyższe zasady znajdą zastosowanie w odniesieniu nie tylko do członków zarządu spółek kapitałowych, lecz również fundacji. W przypadku członka zarządu fundacji, którego poza stosunkiem organizacyjnym powołania 
nie łączy z fundacją żadna inna umowa, nie podlega on ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnemu. Tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie w decyzji 362 z 1 kwietnia 2014 r. (WPI/200000/43/ 362/2014).

O tym, jakie skutki wywoła nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu pisałam tutaj.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

Rok 2019 już praktycznie za nami.

Dziękuję Wszystkim Czytelnikom mojego bloga za Waszą obecność i wiele inspiracji.

Wierzę, że nowy 2020 rok przyniesie Państwu wiele pozytywnych zdarzeń i wyzwań. Mam wielką nadzieję, że znajdziemy wszyscy siłę do pokonywania trudności w życiu zawodowym i osobistym. A przede wszystkim życzę wszystkim Czytelnikom mojego bloga zdrowia i szczęścia.

Obrazek: https://pixabay.com/pl/illustrations/digitalizacja-transformacja-4689530/

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

Wynagrodzenie prokurenta – ZUS i podatki

Zasady opodatkowania i ozusowania wynagrodzenia prokurenta, który został powołany do pełnienia swojej funkcji wyjaśniałam we wpisie z 2017 roku, jak również który nadal zachował swoją aktualność w 2019 roku.

Interpretacja indywidualna DKIS

W ostatnim czasie prawidłowość powyższego stanowiska w zakresie PIT potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 9 października 2019 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.437.2019.2.MK

Organ podatkowy stwierdził w tej interpretacji, że:

spółka, wypłacając prokurentowi wynagrodzenie na podstawie uchwały zarządu, z tytułu pełnienia funkcji prokurenta w tej spółce, nie jest zobowiązana do poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Wynagrodzenie prokurenta zalicza się do przychodów z innych źródeł. Spółka powinna sporządzić i przekazać prokurentowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informację PIT-11, w której wykaże przychody z pełnienia funkcji prokurenta.

Wynagrodzenie prokurenta – ZUS i podatki w 2020 roku

W 2020 roku powyższe zasady nie ulegną zmianie.

Obrazek dzięki uprzejmości: https://pixabay.com/pl/illustrations/raport-%C5%BC%C4%85danie-zasoby-umowy-3183779/

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl