Zarządzie, napisz sprawozdanie uzasadniające podział lub połączenie spółek

Monika Markisz        01 marca 2014        Komentarze (0)

Kilka dni temu przeglądałam w Internecie plan połączenia dwóch znanych spółek. Zauważyłam, że zarządy spółek uczestniczących w połączeniu podjęły decyzję o rezygnacji ze sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie. Teoretycznie takie postępowanie jest uzasadnione, ponieważ od ponad dwóch lat zezwalają na to zmienione przepisy Kodeksu spółek handlowych .  Jednak z podatkowego punktu widzenia rezygnacja  przez zarząd z przygotowania sprawozdania nie wydaje się być dobrym rozwiązaniem. W swojej praktyce dokonując połączeń czy podziałów spółek zawsze rekomenduję zarządom/wspólnikom sporządzenie stosownego sprawozdania.

Dlaczego?

Otóż przepisy prawa podatkowego stanowią, że neutralne podatkowo są jedynie te połączenia/ podziały spółek, które są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Ekonomiczne (i nie tylko) przyczyny połączenia  czy podziału opisywało się zazwyczaj w sprawozdaniach zarządów.

Ktoś z Was może oczywiście zapytać – po co sporządzać sprawozdanie, skoro nie musimy tego robić? Dlatego, że w razie kontroli spółek uczestniczących w połączeniu/podziale przez organy podatkowe, hipotetycznie może zdarzyć się tak, że przyczyny uzasadniające restrukturyzację ujdą w zapomnienie. Jeśli w międzyczasie zmieni się zarząd czy księgowa, a umowa z prawnikiem przeprowadzającym proces połączenia/ podziału zakończy, uzasadnienie ekonomiczne połączenia czy podziału może być utrudnione.

Zalecam więc mimo wszystko sporządzanie sprawozdania uzasadniającego połączenie lub podział spółek.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Następny wpis: