Wynagrodzenie prokurenta – podatki i ZUS w 2017 roku

Monika Markisz        11 stycznia 2017        Komentarze (0)

Zacznę od konkretów – dla tych, którzy nie mają czasu na czytanie, a poszukują konkretnej odpowiedzi na temat zmian zasad opodatkowania i ozusowania wynagrodzenia powołanego prokurenta. Otóż w 2017 roku nie wprowadzono w tym zakresie żadnych zmian w stosunku do regulacji obowiązujących w latach poprzednich.

Prokura jest rodzajem jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Przepisy o prokurze są zawarte w Kodeksie cywilnym.

Prokurent może pełnić swoje obowiązki w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, ale również na podstawie powołania.

Prokurent może otrzymywać wynagrodzenie lub pełnić swoją funkcję nieodpłatnie. Jeśli prokurent ustanowiony na podstawie powołania otrzymuje wynagrodzenie, jest ono dla niego przychodem podatkowym.

W dniu 20 grudnia 2013 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej (sygn. IBPBII/1/415-890/13/MCZ) wskazał, że wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta, jeżeli jest wypłacane na podstawie uchwały zarządu spółki, należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł. Prokurent, po zakończeniu roku podatkowego we własnym zakresie dokona rozliczenia podatku od przychodu otrzymanego z tytułu powołania. Dane o wysokości tego przychodu będą wskazane w informacji PIT-8C, którą prokurent otrzyma od spółki.

Warto również pamiętać o tym, że powołanie prokurenta nie powoduje powstania obowiązku opłacania z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (wyjaśnił to m. in. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 5 marca 2008 r. sygn. Akt III AUa 651/07). Fakt otrzymywania wynagrodzenia przez prokurenta nie stanowi podstawy do poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Porada w skrócie: w przypadku podjęcia decyzji o ustanowieniu prokury i przyznaniu prokurentowi wynagrodzenia, warto rozważyć wybór najbardziej optymalnej formy obciążenia dochodów z tego tytułu należnościami publicznoprawnymi. Wydaje się, że jest to powołanie  do pełnienia funkcji prokurenta bez  zawierania dodatkowej umowy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: