Wynagrodzenia powołanego prokurenta – podatki i ZUS

Monika Markisz        04 marca 2014        4 komentarze

Tym razem chciałabym napisać o finansowych skutkach powołania prokurenta. Zacznijmy od teorii.

Prokura jest rodzajem jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Przepisy o prokurze są zawarte w Kodeksie cywilnym.

Prokurent może pełnić swoje obowiązki w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, ale również na podstawie powołania przez zarząd.

Prokurent może otrzymywać wynagrodzenie lub pełnić swoją funkcję nieodpłatnie. O skutkach nieodpłatnego pełnienia funkcji prokurenta postaram się wkrótce napisać. Jeśli prokurent ustanowiony na podstawie powołania otrzymuje wynagrodzenie, jest ono dla niego przychodem podatkowym.

W dniu 20 grudnia 2013 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej (sygn. IBPBII/1/415-890/13/MCZ) wskazał, że wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta, jeżeli jest wypłacane na podstawie uchwały zarządu spółki, należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł. Prokurent, po zakończeniu roku podatkowego we własnym zakresie dokona rozliczenia podatku od przychodu otrzymanego z tytułu powołania. Dane o wysokości tego przychodu będą wskazane w informacji PIT-8C, którą prokurent otrzyma od spółki.

Warto również pamiętać o tym, że powołanie prokurenta nie powoduje powstania obowiązku opłacania z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (wyjaśnił to Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 5 marca 2008 r. sygn. Akt III AUa 651/07).

Porada w skrócie: w przypadku podjęcia decyzji o ustanowieniu prokury i przyznaniu prokurentowi wynagrodzenia, warto rozważyć wybór najbardziej optymalnej formy obciążenia dochodów z tego tytułu należnościami publicznoprawnymi. Wydaje się, że jest to powołanie przez zarząd do pełnienia funkcji prokurenta bez  zawierania dodatkowej umowy.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Ola Sierpień 16, 2017 o 11:34

Czy mogę prosić o wyjaśnienie, co w sytuacji, gdy spółka powołuje swojego pracownika na prokurenta, a z tytułu pełnienia tej funkcji nie będzie on otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia – czy jest to nieodpłatne świadczenie dla spółki i powinno być ono opodatkowane?

Odpowiedz

Monika Markisz Sierpień 16, 2017 o 12:12

Pani Olu, czy ten pracownik jest równocześnie wspólnikiem spółki?

Odpowiedz

Ola Sierpień 17, 2017 o 08:12

Nie, nie jest wspólnikiem. Ze spółką łączy go tylko umowa o pracę.

Odpowiedz

Monika Markisz Sierpień 30, 2017 o 18:12

Pani Olu, nie znam przepisu, z którego wynika, że nieodpłatne pełnienie funkcji prokurenta powoduje powstanie przychodu z nieodpłatnego świadczenia po stronie spółki. Nie ma również przepisu, który przewidywałby zwolnienie takiego przysporzenia spółki, jakim jest wartość „pracy” czy świadczeń prokurenta z CIT. Gdybym musiała szukać argumentów przeciwko opodatkowaniu w zaistniałej sytuacji, wówczas dokonałabym analizy faktów. Jeśli nieodpłatne świadczenia polega na definitywnym przysporzeniu, wówczas pytanie, czy prokurent świadczy jakiekolwiek usługi dla spółki czy też tylko „pełni funkcję”? Nie ma też rynku prokurentów, a więc nie sposób wycenić wartość świadczenia usługi „pełnienia funkcji prokurenta”. Reasumując, wiele zależy od konkretnego stanu faktycznego, natomiast sam fakt powołania prokurenta nie czyni spółki- w mojej ocenie – wzbogaconej o jakiekolwiek nieodpłatne świadczenie, którego wartość mogłaby podlegać opodatkowaniu CIT.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: