Wynagrodzenia powołanego prokurenta – podatki i ZUS

Monika Markisz        04 marca 2014        3 komentarze

Tym razem chciałabym napisać o finansowych skutkach powołania prokurenta. Zacznijmy od teorii.

Prokura jest rodzajem jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Przepisy o prokurze są zawarte w Kodeksie cywilnym.

Prokurent może pełnić swoje obowiązki w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, ale również na podstawie powołania przez zarząd.

Prokurent może otrzymywać wynagrodzenie lub pełnić swoją funkcję nieodpłatnie. O skutkach nieodpłatnego pełnienia funkcji prokurenta postaram się wkrótce napisać. Jeśli prokurent ustanowiony na podstawie powołania otrzymuje wynagrodzenie, jest ono dla niego przychodem podatkowym.

W dniu 20 grudnia 2013 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej (sygn. IBPBII/1/415-890/13/MCZ) wskazał, że wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta, jeżeli jest wypłacane na podstawie uchwały zarządu spółki, należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł. Prokurent, po zakończeniu roku podatkowego we własnym zakresie dokona rozliczenia podatku od przychodu otrzymanego z tytułu powołania. Dane o wysokości tego przychodu będą wskazane w informacji PIT-8C, którą prokurent otrzyma od spółki.

Warto również pamiętać o tym, że powołanie prokurenta nie powoduje powstania obowiązku opłacania z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (wyjaśnił to Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 5 marca 2008 r. sygn. Akt III AUa 651/07).

Porada w skrócie: w przypadku podjęcia decyzji o ustanowieniu prokury i przyznaniu prokurentowi wynagrodzenia, warto rozważyć wybór najbardziej optymalnej formy obciążenia dochodów z tego tytułu należnościami publicznoprawnymi. Wydaje się, że jest to powołanie przez zarząd do pełnienia funkcji prokurenta bez  zawierania dodatkowej umowy.

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Ola Sierpień 16, 2017 o 11:34

Czy mogę prosić o wyjaśnienie, co w sytuacji, gdy spółka powołuje swojego pracownika na prokurenta, a z tytułu pełnienia tej funkcji nie będzie on otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia – czy jest to nieodpłatne świadczenie dla spółki i powinno być ono opodatkowane?

Odpowiedz

Monika Markisz Sierpień 16, 2017 o 12:12

Pani Olu, czy ten pracownik jest równocześnie wspólnikiem spółki?

Odpowiedz

Ola Sierpień 17, 2017 o 08:12

Nie, nie jest wspólnikiem. Ze spółką łączy go tylko umowa o pracę.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: