Wymień, wylicz, wyszczególnij składniki przedsiębiorstwa

Monika Markisz        14 marca 2014        Komentarze (0)

Dzisiaj chciałabym zwrócić Twoją uwagę na to, jak ważna może być w pewnych okolicznościach kazuistyka. Chodzi o dokładne wyliczenie składników przedsiębiorstwa, będącego przedmiotem transakcji zbycia i podatek od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa zostanie podana jedynie łączna kwota transakcji, to cała  wartość przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu tym podatkiem według najwyższej stawki. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 lutego 2014 roku w sprawie sygn. akt II FSK 500/12.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie określa, jaka jest stawka podatku w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa. Ustala się ją więc z uwzględnieniem wartości rynkowej poszczególnych składników przedsiębiorstwa (rzeczy i praw majątkowych) i przyporządkowując właściwe dla nich stawki podatkowe. W takim wypadku podatek wyniesie 2 % (od wartości rzeczy) i 1 % (od wartości praw majątkowych). Jeśli podatnik nie wymieni składników przedsiębiorstwa, zapłaci podatek w wysokości 2 % od wartości całego przedsiębiorstwa.

Porada w skrócie: Są zapewnie tacy właściciele przedsiębiorstwa, dla których nie ma znaczenia czy zapłacą podatek w wysokości 1 % czy 2% od czynności cywilnoprawnej  (transakcji) obejmującej przedmiotem to przedsiębiorstwo. Niemniej jednak podatnik powinien mieć świadomość, że w przypadku wyliczenia składników przedsiębiorstwa możliwe jest opodatkowanie transakcji – przynajmniej w części – dwukrotnie niższym podatkiem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: