Wydatki poniesione na przegrany proces mogą być kosztem uzyskania przychodu

Monika Markisz        01 marca 2014        Komentarze (0)

Często spotykam się z opinią, że zatrudnianie profesjonalnych pełnomocników jest dla przedsiębiorców źródłem podatkowych problemów. Jest tak, ponieważ nadal nie jest do końca jasne, czy wydatki ponoszone na prowadzenie sporów przed sądami są kosztem uzyskania przychodów. Jeśli spory kończą się dla mocodawcy sukcesem, fiskus pozwala traktować wydatki na wygrane procesy jako koszty podatkowe. W takim bowiem wypadku istnieje, zdaniem organów podatkowych, ewidentny związek pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania.

Czy taka sama zasada obowiązuje w wypadku przegranych spraw sądowych?

Niestety nie zawsze. Dlaczego? Ponieważ – zdaniem fiskusa – nie występuje bezpośredni związek pomiędzy kosztami prowadzenia przez pełnomocnika sporów przed sądami a przychodami mocodawcy. To nic, że spory często nie są prowadzone z inicjatywy przedsiębiorcy. To nieważne, że ustawy podatkowe nie normują tej kwestii, a więc zastosowanie powinny znaleźć zasady ogólne…

Według mnie dobrze więc się stało, że w dniu 3 stycznia 2014 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, znak ILPB3/423-472/13-3/JG. Oto cytat:

(…) przedmiotowe koszty z tytułu udziału Spółki w procesach sądowych pozostają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tym samym, nie ulega wątpliwości, że pomimo tego, iż nie można poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów powiązać z konkretnym przychodem, to jednak wiążą się one z prowadzoną przez niego działalnością oraz zostały poniesione w celu ochrony jego interesów. Uznać zatem należy, że wydatki poniesione z tytułu zryczałtowanych kosztów zastępstwa procesowego i kosztów sądowych miały swoje racjonalne i ekonomiczne uzasadnienie i służyły zachowaniu źródła przychodów.

Podsumowując, poniesione przez Spółkę koszty sądowe oraz zryczałtowane koszty zastępstwa procesowego w związku z przegranymi przed Sądem Pracy sprawami pracowniczymi mogą zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Porada dla prawnika – argumentem przemawiającym za korzystaniem z pomocy profesjonalnych pełnomocników może być, poza ich skutecznością :-), możliwość zaliczenia wydatków poniesionych również na przegrane postępowania sądowe do kosztów uzyskania przychodów.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: