Wydatki na doradztwo są kosztem podatkowym

Monika Markisz        13 kwietnia 2014        Komentarze (0)

Jednym z argumentów, które mogą zachęcić potencjalnego klienta do skorzystania z usługi doradztwa prawnego czy podatkowego może być uprawnienie do uznania wynagrodzenia za taką usługę za koszt uzyskania przychodów.

Przepisy ustaw podatkowych pozwalają uznać za koszty podatkowe te wydatki, które są ponoszone w celu osiągnięcia przychodu, zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodu. Usługa doradztwa jest najczęściej związana z ogólnym funkcjonowaniem spółki. Wydatki tego rodzaju stanowią tzw. pośrednie koszty uzyskania przychodów. Dla podmiotu, który taki wydatek ponowi oznacza, że należy je rozpoznać w dacie poniesienia (dzień ujęcia wydatku w księgach rachunkowych), a nie powiązać z określonym konkretnie przychodem.

W dniu 24 stycznia 2011 roku, NSA w uchwale wydanej w sprawie sygn. akt II FPS 6/10 wskazał, że wyłącznie wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie kapitału zakładowego, nie są kosztem uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Doradztwo, pomoc prawna czy marketing to zdaniem Sądu wydatki, które jako koszt ogólny funkcjonowania spółki są kosztem uzyskania przychodów na ogólnych zasadach.

Porada w skrócie: wydatki na doradztwo (prawne, podatkowe, marketingowe, informatyczne czy inne) są pośrednim kosztem podatkowym, zaliczanym do kosztów uzyskania przychodów w dacie ujęcia wydatku w księgach rachunkowych spółki.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: