Wniesienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej w 2018 roku

Monika Markisz        16 listopada 2017        Komentarze (0)

Wniesienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) do spółki prawa handlowego nie jest od lat źródłem przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Czy ten stan rzeczy ulegnie zmianie w 2018 roku? O tym w dalszej tego wpisu.

Senat przyjął na początku listopada 2017 roku zmiany w ustawie o PIT i CIT, pozostaje podpis Prezydenta RP (o ty, czy Prezydent podpisał lu nie, dowiesz się tutaj) i jeśli ten scenariusz się spełni, zmiany zaczną obowiązywać!

Jaki stan prawny obowiązuje do końca 2017 roku?

Do końca 2017 roku, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT przychodem jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze  – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo albo jego zorganizowana część; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

Mówiąc wprost – wniesienie wkładu niepieniężnego innego, niż przedsiębiorstwo lub ZCP powoduje powstanie przychodu w podatku CIT.

Co się zmieni w 2018 roku?

Po zmianie w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, która nastąpi od 1 stycznia 2018 r., przychodem stanie się „wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze”.

By the way, nie milkną głosy, że zmiana art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT oznacza, że przychód w CIT powstanie również w przypadku wnoszenia do spółek kapitałowych wkładów pieniężnych (przez podatników podatku CIT, w ustawie o PIT nic się w tym względzie nie zmieniło). Pisał o tym m. in. Błażej Sarzalski – tutaj.

Przychód z tytułu wniesienia do spółki aportu w innej postaci, niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część będzie  od 1 stycznia 2018 roku zaliczany do przychodów z zysków kapitałowych (art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT).

Czy zasady opodatkowania, dotyczące wnoszenia do spółek prawa handlowego wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub ZCP ulegną w 2018 roku zmianie?

Nie.

W związku ze zmianą art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, do ustawy o CIT dodano art. 12 ust. 4 pkt 25, zgodnie z którym przychód nie powstanie, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do:

a) spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez podmiot komercjalizujący,

b) spółki albo spółdzielni jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Reasumując, w 2018 roku wniesienie do spółki prawa handlowego wkładu niepieniężnego nie będzie podlegało CIT, jeżeli przedmiotem tego wkładu będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: