Właściciel zabytku płaci czasami podatek od nieruchomości i nie tylko…

Monika Markisz        19 marca 2014        Komentarze (0)

Budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków są zwolnione z podatku od nieruchomości. Jest to uzasadnione, ponieważ posiadanie takich nieruchomości wiąże się z koniecznością ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków.

Co się dzieje w sytuacji, gdy właściciel zabytkowego budynku wynajmie swoją nieruchomość?

Trzeba płacić podatki.

Jakie?

Podatek dochodowy od osób fizycznych lub prawnych (w zależności od statusu właściciela) i – pomimo zwolnienia ustawowego, o których przed chwilą wspomniałam – właśnie podatek od nieruchomości.

Zacznę od podatków dochodowych. W przypadku osób fizycznych, w razie zawierania długoletnich umów najmu lub zawierania umów najmu częstotliwie, organy podatkowe przyjmują, że właściciel zabytków prowadzi działalność gospodarczą w zakresie najmu. Co ważne rodzaj nieruchomości: zabytkowa czy inna, nie ma tu znaczenia. Przypominam, że definicja działalności gospodarczej jest zapisana w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Określa się tym mianem m. in. zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Przychody z najmu, który spełnia wymienione wyżej przesłanki to przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, że właściciel nie zarejestrował formalnie tej działalności w ewidencji działalności gospodarczej lub w formie spółki prawa handlowego. W przypadku wynajmu zabytku okazjonalnie, sporadycznie (np. na organizacje przyjęcia weselnego lub imprezy na świeżym powietrzu) nie ma podstaw do uznania takiej aktywności za działalność gospodarczą.

Natomiast odnośnie podatku od nieruchomości – zdaniem organów podatkowych wynajem nieruchomości zabytkowej mający cechy działalności gospodarczej sprawia, że zabytek podlega opodatkowaniu jak wszystkie inne budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (przypominam – stawka maksymalna podatku wynosi w takim wypadku 23,03 zł/1 mkw).

Porada w skrócie: Wynajem nieruchomości oznacza niekiedy konieczność rozpoznania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dotyczy to również zabytków. W tym jednak wypadku trzeba również pamiętać, że wykorzystywanie zabytków celem prowadzenia działalności gospodarczej sprawia, że podlegają one podatkowi od nieruchomości.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: