Wakacje

Monika Markisz        28 marca 2014        Komentarze (0)

Ech, kto nie lubi wakacji… Na pewno i Ty nie możesz się ich doczekać. Niebawem nadejdzie lato i wyczekiwany okres odpoczynku. Możesz więc być zaskoczony, że w podatkach też bywają wakacje (podatkowe). Chodzi o pewien czas, w którym podmiot, będący formalnie podatnikiem, nie musi płacić podatku.

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowią, że podatek od nieruchomości od nowych budynków, budowli i ich części należy płacić począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ich budowa została zakończona lub rozpoczęto ich użytkowanie przed ostatecznym wykończeniem.

Jest to wyjątek od zasady. Zasadą jest bowiem, że podatek od nieruchomości należy płacić od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego.

Aby skorzystać z wakacji podatkowych w podatku od nieruchomości, wystarczy dopełnić formalności związanych z zakończeniem budowy na początku roku kalendarzowego, tak aby podatek od nieruchomości płacić dopiero od następnego roku.

Ważny jest jeszcze jeden szczegół.

Co się dzieje w wypadku zmiany podatnika, to jest w sytuacji, gdy podatnik podatku od nowo wybudowanego budynku, budowli lub ich części sprzeda w trakcie trwających wakacji podatkowych swoją nieruchomość? Czy nabywca staje się podatnikiem podatku od nieruchomości na zasadach ogólnych (to jest począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie nabycia) czy też na nabywcę przejdzie uprawnienie do skorzystania z „wakacji podatkowych”?

Orzecznictwo sądów administracyjnych jest jednolite i korzystne dla podatników – z wakacji podatkowych może skorzystać nie tylko ten, kto prowadził inwestycję (wybudował budynek lub wytworzył budowlę), lecz także nabywca nowej nieruchomości. Przykładem takiego stanowiska jest chociażby wyrok NSA z dnia 10 marca 2010 roku (sygn. akt II FSK 1766/08) czy WSA w Szczecinie z 5 sierpnia 2010 r. (sygn. akt I SA/Sz 301/08).

Porada w skrócie: wakacje podatkowe należą się temu, kto wie, że zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania budynku, budowli lub ich części powinno przypadać na początek roku kalendarzowego. Dzięki temu odroczymy termin zapłaty podatku o kilka miesięcy i zapłacimy go dopiero w kolejnym roku kalendarzowym. Takie uprawnienie przysługuje nie tylko pierwszemu właścicielowi nieruchomości, ale również osobom, które nabędą nieruchomość w trakcie wakacji podatkowych.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: