Umowa spółki osobowej – wkłady, udział w zyskach i stratach

Monika Markisz        23 marca 2014        Komentarze (0)

Uzyskanie statusu wspólnika w spółce osobowej wymaga między innymi wniesienia wkładu. Wkłady mogą być pieniężne lub niepieniężne. Z umowy spółki wynika określony podział zysków i strat. Chciałabym przedstawić Ci skutki podatkowe takiej sytuacji, gdy udział w zysku jest nieproporcjonalny do wniesionego wkładu oraz zwrócić Twoją uwagę na proporcje podziału zysków i strat.

1.      Udział w zyskach w spółce osobowej może być niewspółmiernie wyższy od wniesionego wkładu

Lektura interpretacji przepisów prawa podatkowego i orzecznictwa sądów administracyjnych uspokoi tych, którzy zastanawiają się, czy organy podatkowe nie zakwestionują postanowień umów spółek osobowych dotyczących udziału w zyskach i startach. Chodzi o takie sytuacje, gdy wspólnikowi przyznaje się 99% udziału w zyskach, chociaż jego wkład wynosi 1%, zaś inny wspólnik, którego wkład stanowi 99%, otrzymuje 1% udziału w zyskach. Sam fakt określenia proporcji w opisanym przykładzie nie spowoduje powstania przychodu po stronie tego wspólnika, który wniósł wkład niskiej wartości (w porównaniu do innych wspólników), a otrzymał udział w zyskach/stratach niewspółmierny do wniesionego wkładu.

2.      Uwaga na proporcje!

Przepisy kodeksu spółek handlowych nie negują możliwości określenia udziału w zyskach i stratach spółki osobowej w dowolny sposób. Tym samym istnieje możliwość przyznania wspólnikowi udziału w zyskach w innej proporcji, niż w stratach, a nawet wyłączenia go z udziału w stratach.

Przykładowo: wspólnik A – 10% udziału w zyskach, 80% udziału w stratach. Wspólnik B 90% udziału w zyskach, 20% udziału w stratach.

Pamiętać jednak należy, że w takiej sytuacji przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych/prawnych są jasne. Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

 Porada w skrócie: Udział w zyskach i stratach może być ustalony przez wspólników w sposób dowolny. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby określony podział zysków lub strat nie był współmierny do wniesionego wkładu. Nie ma również przeciwwskazań ku temu, aby udział w zyskach i stratach u każdego ze wspólnika był określony odmiennie. W tym drugim wypadku i tak określenie przychodów i rozliczenie strat następuje proporcjonalnie do prawa udziału w zyskach.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: