Sprzedaż przedsiębiorstwa bez podatku VAT i bez faktury VAT

Monika Markisz        25 marca 2014        Komentarze (0)

Pan X, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, postanowił sprzedać spółce z ograniczoną odpowiedzialnością trwały majątek ruchomy i majątek obrotowy wykorzystywane w działalności gospodarczej oraz „przenieść” do tej spółki wszystkich pracowników na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej były przez Pana X wynajmowane. Czy przedmiot sprzedaży stanowi przedsiębiorstwo? Jakie są skutki takiej transakcji w podatku VAT?

Na te pytania odpowiedział Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 14 marca 2014 roku znak ITPP2/443-1418/13/AK.

 Najważniejsze wnioski płynące z tej interpretacji:

  1. Opisany zespół składników stanowi przedsiębiorstwo.
  2. Sprzedaż przedsiębiorstwa nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.
  3. Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje w wyniku zawarcia umowy i  nie wymaga udokumentowania fakturą VAT.

Ale UWAGA! Na temat zbycia (sprzedaż, zamiana, darowizna) przedsiębiorstwa w kontekście nabywcy koniecznie przeczytaj również tutaj!

Porada w skrócie: Definicja przedsiębiorstwa zawarta jest w przepisach kodeksu cywilnego. Czynność prawna (np. transakcja sprzedaży) mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Sprzedaż przedsiębiorstwa to transakcja, do której nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i nie wymaga udokumentowania fakturą VAT.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: