Skutki podatkowe odstąpienia od umowy

Monika Markisz        14 kwietnia 2014        Komentarze (0)

Odstąpienie od umowy to znana i praktykowana instytucja prawa cywilnego, której dopuszczalność wynika zazwyczaj z umowy. Gdyby nie możliwość odstąpienia od umowy, nie doszłoby zapewne do zawarcia wielu umów. Nic dziwnego, w dzisiejszych czasach umiejętność przewidywania biznesowej przyszłości jest niezwykle rzadka. Lepiej więc pozostawić sobie furtkę na wypadek , gdyby relacje umowne okazały się nie do końca satysfakcjonujące, a koszty dalszego wykonania umowy – zbyt wysokie. Jednak odstąpienie od umowy zazwyczaj kosztuje, ponieważ oznacza konieczność zapłaty odszkodowania.

Ten przydługi początek będzie miał jednakże krótki finał – odstąpienie od umowy za zapłatą odszkodowania wywołuje – a jakże – określone skutki podatkowe.

NSA w wielu wyrokach podkreśla, że jeśli odstąpienie od kontraktu i zapłata odszkodowania są bardziej korzystne ekonomicznie i gospodarczo, niż dalsza realizacja umowy, to zapłacone odszkodowanie stanowi koszt podatkowy. Jest to wydatek, który nie ma na celu osiągnięcie przychodu, ale zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów. Jeśli odstąpienie od umowy wydaje się być opcją bardziej racjonalną, niż kontynuowanie nieopłacalnej finansowo relacji umownej i generowanie straty, wówczas odszkodowanie związane z odstąpieniem od umowy nie jest sprzeczne z interesem fiskalnym Skarbu Państwa.

Dzięki takim orzeczeniom przedsiębiorcy mogą uwierzyć, że sądy chronią ich interesy i podchodzą pragmatycznie do (niełatwej przecież) rzeczywistości w biznesie. Decyzje biznesowe są podejmowane w warunkach niepewności i ryzyka, nie dają gwarancji osiągnięcia każdorazowo przychodu. W najlepszym razie można jedynie oczekiwać korzyści ekonomicznej danego przedsięwzięcia, jednak osiągnięcie dochodu jest wielką niewiadomą.

Porada w skrócie: jeśli  przygotowujesz projekt umowy i zamierzasz zawrzeć w niej postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia od umowy przez jej strony, przewidzisz zapewne odszkodowanie na wypadek zaistnienia takiej okoliczności. Jeśli przesłanki odstąpienia są uzasadnione i określone racjonalnie, odszkodowanie może stanowi koszt uzyskania przychodów po stronie wypłacającego je podmiotu. Jeśłi jednak w umowie brak jest stosownych postanowień, a mimo to jedna z jej stron odstąpi od umowy, koniecznym stanie się ekonomiczne, gospodarcze i finansowe uzasadnienie podjętej decyzji.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: