Prawo spółek w praktyce – skrót firmy

Monika Markisz        18 kwietnia 2014        Komentarze (0)

Wyobraźmy sobie następującą firmę spółki komandytowo-akcyjnej: Precedens spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. Dopuszczalnym skrótem firmy będzie: Precedens spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Zgodnie z Ksh nie można natomiast posługiwać się następującym skrótem: Precedens sp. z o. o. S.K.A. i sąd rejestrowy może nie zarejestrować spółki komandytowo-akcyjnej, która chce posługiwać się takim skrótem.

Przepisy o firmie znajdziesz w Kodeksie cywilnym, zaś w odniesieniu do firm spółek prawa handlowego – w Kodeksie spółek handlowych.  Firma składa się z oznaczenia indywidualnego jednostki (którego skracać nie wolno) i oznaczenia formy prawnej (tu skróty są dopuszczalne). Przykładowo, dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”, natomiast dla spółki komandytowo-akcyjnej – skrótu „S.K.A.”.

Firma przedsiębiorcy jest istotna szczególnie w kontekście wystawiania faktur. Jakikolwiek błąd czy nieprawidłowość na fakturze sprawią, że faktura przestaje być dokumentem stanowiącym podstawę do odliczenia podatku w niej naliczonego i wymaga jej zmiany (np. notą korygującą).  Często programy finansowo-księgowe mają ograniczoną ilość znaków i wprowadzenie danych o dużej liczbie znaków (no właśnie: np. długiej nazwy) nie jest możliwe. Czy posługiwanie się skrótem firmy, który de facto nie jest zgodny z przepisami Ksh czyni fakturę dokumentem wymagającym korekty?

Na szczęście nie, chociaż z pewnym zastrzeżeniem. Oto fragment interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 grudnia 2012 roku, znak IPPP1/443-1118/12-2/MP:

W sytuacji, gdy nazwa skrócona została wykazana w zgłoszeniu rejestracyjnym i jest znana organowi podatkowemu, to posługiwanie się zarówno nazwą pełną jak i nazwą skróconą firmy na fakturach wystawianych na (przez) Spółkę jest prawidłowe. Tym samym, o ile wystawione przez dostawców faktury VAT, w których użyta zostanie nazwa skrócona Wnioskodawcy, będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług i odzwierciedlać będą rzeczywiste transakcje handlowe, stanowić będą podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur.

Z powyższego wynika, że istotne jest zgłoszenie rejestracyjne i to, w jaki sposób w zgłoszeniu tym wykazana zostanie firma (nazwa) spółki i jej skrót. Zgłoszenia rejestracyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę, rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz ilość prowadzonych przedsiębiorstw.

Porada w skrócie: jeśli firma twojej spółki (np. komandytowo-akcyjnej) jest długa (np. komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), zadbaj o to, aby w zgłoszeniu rejestracyjnym przewidzieć możliwość stosowania skrótu firmy zarówno w części dotyczącej nazwy (firmy) komplementariusza, jak i formy prawnej. Jeśli wystawione przez dostawców faktury VAT, w których użyta zostanie nazwa skrócona, będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług i odzwierciedlać będą rzeczywiste transakcje handlowe, stanowić będą podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur, bez potrzeby wystawiania przez spółkę noty korygującej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: